Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Trädgårdskultur - Järnvägens gröna arv

Kostnadsfritt föredrag om järnvägarnas kulturarv.


Ett samarrangemang mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen, Järnvägsmusei Vänner och Sveriges Järnvägsmuseum.

Föredrag
Landskapsarkitekt Johan Bergkvist, samordnare i kulturarvsfrågor vid Trafikverket berättar om sitt avhandlingsarbete ”Landskapsarkitektur i järnvägslandskap – platsernas förändring i historiskt perspektiv”. Föredraget lyfter fram det gröna kulturarvet som en resurs. 

När?
Lördag 9 november 2013, klockan 14.00-15.00

Var?
Sveriges Järnvägsmuseum, Rälsgatan 1, Gävle

Hur?
Sveriges Järnvägsmuseum är öppet kl. 10-16 och fika finns till försäljning. Fri entré till museet på Arkivens Dag 9 november. 

Kontaktperson
Katarina Sandberg, chef Samlingar & Kunskap, Trafikverkets museer. 0703 59 88 61, katarina.sandberg@trafikverket.se
 

© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.