Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Nu kommer
Jakten på Kilowatten
till Karlstad!

Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Hur klarar byggnadsvårdens sunda material och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning?
 

Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i 7 städer och är baserad på innehållet i Energiboken – energieffektivisering för småhusägare som har givits ut med stöd från Energimyndigheten. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina kvaliteter.


Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus. 

När: Fredag 30 november 2012 kl. 10.00-16.00

Plats: Hörsalen, Värmlands museum, Sandgrundsudden, Karlstad

Anmälan: Ingen föranmälan

Kostnad:  (betalas kontant på plats)
400 kr 
300 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen.
Ingen avgift för medlemmar i nätverket Byggnadsvård i Värmland.
Lunch ingår inte.

Mer info: info@byggnadsvardvarmland.com

P R O G R A M

Moderator: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

10.00 Välkomstanförande, Robert Lindgren, ordförande i Byggnadsvård Värmland

10.15 Introduktion och presentation av "Energiboken". Björn Ohlén, bebyggelseantikvarie och kulturarvsutvecklare i Västra Götaland. Styrelseordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

10.30 Luft, fukt & värme - så funkar hus, Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt. Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet. Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

11.15 Välja isolering - inte bara en fråga om värme, Som privatperson ställs man inför många frågor inför val av rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial och dess skillnader och vilka egenskaper och påverkan de har på inomhusklimatet. Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande

12.00 Lunch

13.00 Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar. Vilka lösningar har man valt - teknik och erfarenhet. Mikael Söderström Rosén, är civilingenjör med inriktning mot energisystem och verksam vid KanEnergi AB

13.45 Fallstudier - nytt och gammalt hus. Beskrivning av isoleringsmetoder vid ombyggnad av ett äldre hus och vid nybyggnad.

14.30 Energiförbättringar du kan göra direkt, Björn Ohlén

15.15 Vart vänder jag mig som husägare? Hur kan länsmuseet hjälpa till och vilka frågor kan kommunen eller länsstyrelsen svara på. Värmlands museum

15.30 Frågor och sammanfattning med föreläsarna

16:00 Avslutning

loggorJPKW-Karlstad


© 2012 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.