Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Vill du hjälpa oss 
att rädda några järnvägsstationer?Vi behöver 12 länsansvariga kontaktpersoner.
Sedan 2008 har Trafikverket drivit ett avvecklingsprogram för att, på regeringens uppmaning, avveckla alla byggnader som inte behövs för den löpande driften. Projektet skall vara i hamn årsskiftet 2013/2014. Av de över 1000 byggnader som hamnade på listan över fastigheter att avveckla har över 80% rivits. Det är en sorglig statistik. Och nu behöver din hjälp för att förbättra den. 


146 byggnader utspridda över hela Sverige återstår idag på avvecklingslistan - stora och små stationshus, godsmagasin, banvaktarstugor, vattentorn, lokstall och inlösta fastigheter av annat slag. Somliga mindre bevaransvärda, andra mer. Och nu vill vi göra en insats för att rädda vad som räddas kan.

I december startade Svenska Byggnadsvårdsföreningen en idéell arbetsgrupp för ändamålet. Vi åkte till Gävle och träffade Trafikverkets projektansvariga och erbjöd dem vår hjälp. Dels för att försöka hitta nya ägare till byggnaderna, dels för att se till byggnadsmaterial och detaljer i de fastigheter som rivs i högre grad återvinns. Trafikverket var mycket positivt inställda.

De hus som ligger längs aktiva spår får inte bli bostäder pga bullerkrav. Däremot går det utmärkt att göra t ex kontor, kontorshotell, lager, galleri, butik, café eller läkarmottagning av dem. Husen säljs via anbudsförfarande vilket ofta leder till mycket, mycket förmånliga priser, vilket borde göra det till en perfekt möjlighet för företagare eller entreprenörer att skaffa sig billiga verksamhetslokaler. Samtidigt som de slår ett slag för att bevara kulturmiljön på orten. 
 I dagsläget är vi sex personer i arbetsgruppen. Nu behöver vi snabbt bli fler. Det är därför får du detta brev.Vi har organiserat oss länsvis. Det finns sjutton län och vi behöver helst vara 1-2 personer på varje län. Våra ambition är att snabbt skaffa oss en bättre överblick av fastigheterna i länet, för att sedan se om vi kan hitta nya ägare till dem. I nästa nummer av BK har vi en artikel som berättar om projektet, vi kommer kunna presentera bilderna via en egen sida på föreningen webbsida och vi kommer dessutom samarbeta med Gård & Torp.

Ditt uppdrag kommer dels att handla om att samla in information, bilder och historik. Dels på egen hand, dels i samverkan med Trafikverkets områdesansvarige. Hela tiden får du råd och stöd av oss andra i projektgruppen. Vi diskuterar via en sluten Facebookgrupp, via telefonmöten och via mail. 


Vill du vara med och rädda en del av Sveriges järnvägsarv? Då är du hjärtligt och varmt välkommen.


Kontakta:
© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.