Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

 

Det finns ännu några platser kvar!


Friska tankar om Sjuka hus


- ett heldagsseminarium om vår inomhusmiljöStockholm den 6 mars 2013
 
 
Det talas mycket om Hållbart byggande - men vad händer egentligen?
Fortfarande använder vi metoder och material som leder till problem med fukt och mögel. Och material som innehåller en cocktail av kemikalier som hotar vår hälsa och framtid. Vi får kortsiktiga ekonomiska vinster, men betalar med ohälsa och dålig innemiljö. Vart är vi på väg - och vem tar ansvar?

Den 6:e mars kan du vara med och diskutera hur vi skall kunna hälsosäkra vårt framtida byggande. Vi diskuterar bl.a. vad den kraftigt ökande kemiska exponeringen innebär för oss boende - och hur de dramatiskt ökande fuktskadorna i nya hus påverkar alla de som dagligen vistas där?


Program

09:00
Registrering

09:30

Inledning
Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet och Stephan Fickler, Byggnadsvårdsföreningen

Förmiddag:
- Vad vet idag om inomhusmiljö och hälsorisker?
Gunnel Emenius, med.dr.miljömedicin, Stockholms läns landsting
- Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, Astma- och Allergiförbundet
- Kan energieffektivisering innebära problem? 
Johan Mattsson, mykolog, Mycoteam AS, Oslo

L U N C H

Eftermiddag:
- Vilka risker och möjligheter finns med olika konstruktioner, byggmaterial och byggmetoder?
Bengt Adolfi, ledamot av Byggnadsvårdsföreningens styrelse
- Kan det finnas ett samband mellan kemikalieexponering och kronisk sjukdom hos barn? 
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet

Paneldiskussion
med representanter från bl.a. Boverket, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)byggföretaget Veidekke samt från Astma- och Allergiförbundet och Byggnadsvårdsföreningen.

·      Hur kan byggherren påverka inomhusmiljön redan vid upphandlingen?
·      Vilken kunskap behöver byggnadsinspektörer, kontrollansvariga och
       miljöinspektörer ha för att garantera en god, hållbar inomhusmiljö?
·      Vad behöver entreprenörer, förvaltare och fastighetsskötare känna till
       för att säkerställa god inomhusmiljö? 
·      Hur kan alla led utnyttja erfarenhet och beprövad kunskap?

16:30
Avslutning


Pris
2.200 kr för icke medlemmar. 
2.000 kr för medlemmar i Astma och Allergiförbundet
1.800 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen
Lunch och kaffe ingår.
Plats: Tessinsalen i Stockholms Stadsmuseum, Ryssgården Slussen
Anmälan: senast den 27 februari 2013. Anmäl dig här!
Arrangör: Svenska byggnadsvårdsföreningen (www.byggnadsvard.se) och Astma- och Allergiförbundet (www.astmaoallergiforbundet.se)
 

                    

© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.