Copy
Byggnadsvårdsföreningen
Jakten på kilowatten

 

Spara Energi, Spara Pengar 
och öka värdet på ditt hus!

- en temadag om energieffektivisering i småhus

Tordagen den 11 oktober 2012 kl 13-17.00
Dalarnas museum, Falun

 
Några platser kvar!
 
skissHur kan man energiförbättra utan att skada husets utseende? Hur klarar sunda material och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning? Temadagen "Jakten på kilowatten" ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina kvaliteter. Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus. 
Skiss från Energiboken, illustratör Lars Hammarlin

När:
Torsdag 11 oktober 2012 kl. 13-17.00
Plats:
Hörsalen, Dalarnas museum, Stigaregatan 2-4, Falun
Anmälan:
Anmäl dig här
Senast:
4 oktober
Kostnad:
750 kr. för icke medlemmar, 650 kr för medlemmar i
 
Byggnadsvårdsföreningen
 
I priset ingår "Energiboken- energieffektivisering för
 
småhusägare" (ordinarie pris 279:-) samt eftermiddagskaffe
 
med smörgås.
Mer info:
kansli@byggnadsvard.se, 08-30 37 85
 
på Svenska byggnadsvårdsföreningen

Program

Moderator: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

13:00
Välkomstanförande Jan Raihle, chef för Dalarnas Museum
Introduktion och presentation av "Energiboken". Björn Ohlén, bebyggelseantikvarie och kulturarvsutvecklare i Västra Götaland. Styrelseordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

13:15

Luft, fukt & värme - så funkar hus
Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering  av förhållandet mellan värme, luft och fukt.
Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet. Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

14:00
Fallstudier - nytt och gammalt hus
Beskrivning av isoleringsmetoder vid ombyggnad av ett äldre hus och vid nybyggnad.
Stefan Östberg, snickare och ägare till Byggnadsvård i Dalarna AB

14:45
Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar
Vilka lösningar har man valt - teknik och erfarenhet
Mattias Ahlstedt, Energi- och klimatrådgivare Miljöförvaltningen Falu kommun

15:30
Fika - kaffe/te och en smörgås.

15:45
Energiförbättringar du kan göra direkt
Björn Ohlén

16:30
Vart vänder jag mig som husägare?
Hur kan länsmuseet hjälpa till och vilka frågor kan kommunen eller länstyrelsen svara på.
Lovisa Smedberg, byggnadsantikvarie Dalarnas museum.

16:40
Frågor och sammanfattning med föreläsarna

17:00
Avslutning

Dalarnas Museum         Syggnadsvårdsföreningen

Kommande temadagar under hösten:
Gävle 14 november
Karlstad: 13 november

Mer information inom kort.
© 2012 Byggnadsvårdsföreningen.