Copy
Butlletí nº27 · Maig 2016

    ENLLAÇOS D'INTERÉS

    TEMES DEL MES:
 

NOVES ACCIONS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER POTENCIAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES DE CALDES DE MONTBUI

A partir de les línies d'actuació més demanades pel teixit empresarial local, us proposem a continuació tres noves propostes formatives dirigides als professionals, a les empreses i a les persones amb projectes d'emprenedoria.

Les accions que es preveu realitzar són les següents:

EL MÀRQUETING EMOCIONAL: COM SEDUIR ELS VOSTRES CLIENTS AMB LES EMOCIONS

Gairebé el 99% de les decisions de compra que prenem, són conseqüència de les connexions emocionals. Què és el màrqueting emocional? Com hem d'aplicar-lo?

ENLLAÇ PROGRAMA

A qui va destinat? A persones emprenedores, treballadors autònoms i empreses
Quin dia? 9 de juny de 2016
Quin horari tindrà? De 15.30 h a 19.00 h
On? Caldes Emprèn - C. Garraf, 30 Pol. Ind. La Borda

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ
 


UTILITZACIÓ SIMPLE I EFICIENT DEL CERTIFICAT DIGITAL, SIGNATURA ELECTRÒNICA I FACTURACIÓ ELECTRÒNICA A L'EMPRESA

S'aportarà informació sobre la utilització, els avantatges i les eines i mecanismes per facilitar la implementació del certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica, de manera pràctica per a l'empresa.

ENLLAÇ PROGRAMA

A qui va destinat? A persones emprenedores, treballadors autònoms i empreses
Quin dia? 21 de juny de 2016
Quin horari tindrà? De 9.30 h a 13.30 h
On? La Piqueta – Centre de Desenvolupament Econòmic – C. Delger, 5

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ
 


10 COSES QUE ELS AUTÒNOMS HAN DE SABER I NINGÚ ELS HO EXPLICA

En una sola sessió les persones participants trobaran resposta a dubtes que, en algun moment de l'operativa del seu dia a dia o en la fase de planificació del seu projecte, s'han arribat a plantejar com l'autònom i el llindar per transformar-se en societat limitada, els incentius, l'autònom i l'atur, la contractació de familiars i col·laboradors, i altres aspectes d'interès.

ENLLAÇ PROGRAMA

A qui va destinat? A persones emprenedores i autònoms
Quin dia? 30 de juny de 2016
Quin horari tindrà? De 15.00 h a 19.00 h
On? Caldes Emprèn - C. Garraf, 30 Pol. Ind. La Borda

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ


SUPORT A LES EMPRESES AMB POTENCIAL DE CREIXEMENT

La Diputació de Barcelona i PIMEC promouen el programa ACCELERA EL CREIXEMENT, amb la voluntat de recolzar empreses amb un elevat potencial de creixement.

El programa té per objectius:

  • Proporcionar les eines necessàries per tal de portar a terme una reflexió estratègica i identificar els factors claus d’èxit per al creixement empresarial.

  • Estructurar un full de ruta per al creixement de l’empresa i contrastar-lo amb experts amb una dilatada experiència en el foment del creixement de projectes empresarials.

  • Proporcionar eines de recolzament per tal que els projectes de creixement es puguin materialitzar

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç www.acceleraelcreixement.com. Les candidatures es podran presentar fins el 6 de juny de 2016 per correu electrònic, fax o en mà, a la seu o delegacions de PIMEC o al vostre Centre Local de Serveis a les empreses mitjançant el formulari d’inscripció.

ITV AGRÍCOLA

Us informem que els dies 6, 7 i 8 de juliol podeu passar la ITV de vehicles agrícoles, remolcs, maquinària d'obres públiques i ciclomotors a la Torre Marimon, de 9 a 13h.

Els ciclomotors seran atesos el dia 7 de juliol.

D’acord amb el RD 2042/1994 de 14 d’octubre que regula la inspecció tècnica de vehicles, la primera inspecció ITV a vehicles agrícoles, es realitzarà als 8 anys de la data de primera matriculació, per a vehicles ciclomotors la primera inspecció ITV es realitzarà als 3 anys de la primera matriculació. (Per a més informació dels terminis de revisió de ciclomotors consultar DOGC de 14/01/2009 nº 5296).


 

PROGRAMA PER POTENCIAR LA INSERCIÓ DE JOVES, AMB FORMACIÓ A MIDA I BONIFICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ


El projecte “Fem ocupació per a joves” té com a objectiu principal la inserció laboral dels joves, tot afavorint la millora de la seva qualificació professional, a partir de l'experiència laboral i la realització simultània de formació especialitzada.

COM HO FA? Afavoreix la contractació de joves d’edats compreses entre els 18 i els 29 anys, amb formació en ESO, Batxillerat i CFGM, prioritàriament amb experiència, tot aportant un ajut econòmic al salari durant 6 mesos (corresponent al SMI proporcional a la jornada laboral).

QUÈ COMPORTA?
· El jove farà formació adaptada al lloc de treball, de forma simultània a les hores de treball.
· Tutorització i acompanyament dels joves contractats.
· Suport en els tràmits de la subvenció.
· Contracte mínim de 6 mesos.

Aquest projecte, endegat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb el programa "Fem Ocupació per a Joves".

US RECORDEM UN TRÀMIT IMPRESCINDIBLE PER A LES EMPRESES QUE FAN ACTIVITATS AMB MENORS


A la llei 26/2015, de 18 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, s'ha incorporat un nou apartat amb la determinació següent:

"Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte qui pretengui l'accés a aquestes professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquest fet mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals".

En conseqüència de tot això, les persones treballadores (monitors, formadors...) de les empreses que desenvolupin activitats amb menors hauran de tenir aquesta certificació.

Aquest certificat es pot sol·licitar en persona al Ministeri de Justícia, o de forma telemàtica amb certificat digital a través del web d'aquest Ministeri www.mjusticia.gob.es o a l'Ajuntament de Caldes de Montbui a través del sistema de finestreta única.

Font: Informació elaborada pel servei Nexus (Diputació de Barcelona)

 LA SELECCIÓ DE PERSONAL EN CLAU DE COMPETÈNCIES

Heu sentit a parlar dels processos de selecció per competències? El context socioeconòmic emmarca actualment un mercat laboral exigent i competitiu. Això comporta que les empreses també han de ser més exigents en els processos de selecció.

Les competències professionals fan referència als coneixements, les qualitats, habilitats i actituds requerides per ocupar un lloc de treball específic de manera eficient i eficaç. La selecció per competències permet identificar el perfil competencial de les persones candidates respecte a aquell lloc de treball concret, a través de tècniques diverses que no suposen més cost per a l'empresa.

QUÈ COMPORTA?

- La definició del perfil competencial corresponent al lloc de treball vacant, a partir de les necessitats concretes de l'empresa, permet la cerca de personal més adient.

- Permet incorporar personal amb més garantia d'èxit a curt, mitjà i llarg termini, ja que identifica les habilitats i actituds que permetran a la persona seleccionada desenvolupar la seva feina amb més eficiència.

- Redueix la despesa ocasionada per la contractació de personal que finalment no ha resultat adequat per aquell lloc de treball.

L'entrevista per competències és, entre moltes altres, una eina imprescindible en aquests processos de selecció. Cada cop hi ha més persones que es troben en situació de recerca activa i que treballen el seu perfil competencial, per tal d'adreçar-se a aquelles ocupacions per les quals poden aportar un valor afegit, parlant en clau de competències.

Si necessiteu més informació o per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a
La piqueta – Desenvolupament Econòmic Local,
i al Servei d'Empresa de l'Ajuntament de Caldes de Montbui:
Telèfon: 93 862 70 25
Adreces electròniques:
serveiempresa@caldesdemontbui.cat i lapiqueta@caldesdemontbui.cat
© 2016 La piqueta
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades del fitxer dirigint-se al responsable d’aquest: Servei d'Ocupació de Caldes de Montbui a l'adreça postal: c. del Doctor Delger, 5 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)

Si voleu deixar de rebre aquest butlletí, feu clic aquí  
Si voleu actualitzar les vostres dades, feu clic aquí

Email Marketing Powered by Mailchimp