Copy
Butlletí nº12 · Gener 2015

PROJECTES EMPRESARIALS EN EL MARC
DE L'EIX DE LA RIERA DE CALDES

El mes de desembre es va fer pública al Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn, la presentació de l'Associació de Municipis Eix de la Riera de Caldes (AMERC), de la qual en formem part junt amb els municipis de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per donar a conèixer els projectes i les línies d'actuació d'interès per a la promoció i l'enfortiment del teixit empresarial, adreçada a les empreses de Caldes de Montbui.

La sessió de la qual us vam informar en el butlletí del passat mes de novembre, va dedicar-se també a la presentació del servei Reempresa, incorporat l'any 2014 a la cartera de serveis que ofereix l'Ajuntament de Caldes de Montbui des de La piqueta.

En aquest nou butlletí us volem fer coneixedors dels projectes en curs, desenvolupats en el marc de l'AMERC, per tal que disposeu de la informació per si és del vostre interès participar-hi.

L'Eix de la Riera de Caldes és una àrea econòmica de caràcter territorial a l'entorn de la llera de la Riera de Caldes, situada al bell mig de la divisió administrativa entre els dos Vallesos, i constitueix un eix essencial de comunicacions entre ells, amb l’àrea metropolitana de Barcelona i amb la resta de comarques catalanes. Aquesta situació estratègica comporta l'existència d'una important concentració d’activitats industrials que alhora ha afavorit l’evolució demogràfica i ocupacional dels municipis que el configuren.

Els indicadors socials i econòmics, com el creixement en nombre d'habitants, l'estructura d'edats de la població, les taxes d'atur o la tipologia de l'activitat, presenten fortes similituds en tots aquests municipis. També les dades de mobilitat obligada mostren profundes interrelacions pel que fa al mercat laboral, fins al punt que prop d’un 80% de la població ocupada resideix i treballa a l’àmbit territorial de l’eix.

La potència i la capacitat de desenvolupament del teixit empresarial d'aquest territori es posen de manifest si considerem que s'hi comptabilitzen més de 87.000 habitants, s’hi localitzen 42.000 llocs de treball i 32 polígons d’activitat econòmica amb més de 1.000 empreses industrials.

D'entre aquestes, destaca una gran concentració de firmes del sector del metall, així com una significativa presència d'empreses capdavanteres en els sectors alimentari, químic i farmacèutic, de transformació de plàstic i cautxú, i d'arts gràfiques.

La presència d'importants empreses de transport i logística i la ubicació a l'extrem sud de l'eix de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) del Vallès i de la projectada Central intermodal de La Llagosta, completen una estructura empresarial amb grans potencialitats.

El projectes que s'estan duent a terme són:

Promoció del Vehicle elèctric, que pretén incorporar empreses a les oportunitats d’aquest sector, i en especial empreses de fabricació, manteniment i reparació de vehicles de dues rodes. Continuar formant professionals en el manteniment i la reparació de vehicles elèctrics, especialment els lleugers. Ampliar la cartera de serveis del nou Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE), que vam posar en marxa l'any passat.
Projecte "Exportes? T'ajudem a vendre venent" que en col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic han constituït durant els darrers anys (2012-2013) un dispositiu de suport a les Pimes per ajudar-les a vendre els seus productes als mercats internacionals.
Projecte Logis Riera de Caldes, que pretén donar a conèixer la nostra realitat logística, i alhora identificar propostes de futur. Fer un programa formatiu de l’àmbit. Promoure la col·laboració entre municipis, empreses i altres agents econòmics. Elaborar projectes i actuacions a mig termini a la Riera de Caldes. Fer un treball de lobby territorial.
Formació professionalitzadora, amb l'objectiu de definir un mapa formatiu que s'adeqüi a la realitat econòmica del territori.
En propers butlletins us anirem informant de les novetats que poden ser del vostre interès. Per més informació podeu accedir a la pàgina www.rieradecaldes.com

També us podeu adreçar a La piqueta – Desenvolupament Econòmic Local, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, al mail: lapiqueta@caldesdemontbui.cat i al telèfon 938627025.

AUGMENTA LA DEMANDA D'OFERTES DE PERFILS TÈCNICS
A LA BORSA DE TREBALL

La sol·licitud de perfils tècnics i especialitzats a la Borsa de Treball ha augmentat significativament durant el 2014, d'un 16% (any 2013) a un 27%. Concretament, els perfils sol·licitats han estat de persones expertes en formació en anglès o altres idiomes, monitors/es infantils, juvenils i d'esport, delineants, aparelladors o tècnics comercials, entre altres.

D'altra banda, la demanda de perfils administratius es manté (13% dels perfils sol·licitats) però augmenta el nivell d'idiomes requerit, sobretot en anglès i en alguns casos en anglès i francès.

El sector de serveis ha generat un 18% de les ofertes gestionades de del nostre servei. Concretament s'han gestionat diverses ofertes amb perfil de perruqueria, ajudant de cuina, atenció sociosanitària a persones dependents i auxiliars d'infermeria, auxiliars de magatzem i altres ocupacions de venda i atenció al públic.

D'altra banda, la demanda de treballadors/es qualificats/es en el sector industrial ha estat d'un 20% durant el 2014. Els perfils sol·licitats han estat molt diversos i són més especialitzats: electromecànics, ajudant d'ebenisteria, serrallers, soldadors, operaris metal·lúrgics, entre altres.

Les ocupacions elementals han suposat un 22% de les ofertes gestionades. Els perfils més sol·licitats han estat de neteja, operaris/àries per magatzem, treballadors/es domèstics/ques, manipuladors/es aliments, operaris/àries per producció, entre altres.
 

© 2015 La piqueta
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades del fitxer dirigint-se al responsable d’aquest: Servei d'Ocupació de Caldes de Montbui a l'adreça postal: c. del Doctor Delger, 5 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)

Si voleu de deixar de rebre aquest butlletí, feu clic aquí    Si voleu actualitzar les vostres dades, feu clic aquí

Email Marketing Powered by Mailchimp