Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
NIEUWSBRIEF
augustus 2020
In deze nieuwsbrief:

Veel corona-gerelateerde discriminatiemeldingen

In de eerste helft van 2020 nam het Bureau Discriminatiezaken 105 klachten in behandeling, bijna evenveel als in heel 2019. 47 van deze meldingen betroffen een uitzending van Radio 10 waarin een voor Aziaten racistisch liedje over corona ten gehore werd gebracht.
 
Corona beheerste vanaf februari jl. de meldingen die het BD ontving. Er werden begin van die maand niet alleen veel klachten ingediend over Radio 10 – de aangifte tegen de omroep ligt voor een oordeel bij het Gerechtshof –, maar ook over discriminerende buren. Zie voor meer informatie het artikel hieronder. Vanaf de tweede helft van februari en in maart zag het er niet naar uit dat door de coronacrisis het aantal meldingen verder zou toenemen. Aanvankelijk stortte de meldingsbereidheid zelfs in. De ‘intelligente lockdown’ in combinatie met een breed gedragen tolerantie voor de problemen die veel mensen ondervonden, maakten dat het BD nauwelijks meldingen ontving. Vanaf april ontstond er een gestage klachtenstijging. Het aanvankelijke inlevingsvermogen maakte soms plaats voor irritatie en stress, met alle gevolgen van dien. Inmiddels is het aantal meldingen dan ook bovengemiddeld.

Ook de Black lives matter-beweging, die een nieuwe dynamiek kreeg na de dood van George Floyd, was van invloed op de aard van en het aantal klachten. Meer mensen spraken zich uit tegen discriminatie en dat had mede zijn weerslag op het werk van het Bureau Discriminatiezaken. Ook zonder de meldingen over Radio 10 is het aantal klachten op dit moment hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.  

Toename aantal (discriminerende) burenconflicten door corona

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland neemt door de jaren heen gemiddeld twee klachten per kwartaal in behandeling waarbij conflicten tussen buren ontsporen en een discriminerende lading krijgen. In het tweede kwartaal van 2020 liep dat op tot negen meldingen, alle met een racistische en/of homofobe tint. Er lijkt een direct verband te zijn met de invoering van de overheidsmaatregelen tegen corona.
 
De ruime verviervoudiging van de meldingen bij het BD over discriminerende buren past in het beeld dat ook de politie, woningcorporaties en buurtbemiddelingsorganisaties zien. Zo verdubbelde in de eerste week van mei 2020, toen de anti-coronamaatregelen stringenter werden, het aantal overlastmeldingen bij de politie tot 14.000. In de gehele eerste helft van 2020 liep dat aantal bij de politie op tot 70.000, een stijging van bijna 40% in vergelijking met de eerste helft van 2019. De door de politie geregistreerde overlast nam in alle acht gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland toe. Het overgrote deel van de Zaans/Waterlandse buurten kende een klachtenstijging. Het betrof met name jeugdoverlast en door de buren veroorzaakt lawaai.

De meldingentoename bij het Bureau Discriminatiezaken is vooral zichtbaar in Zaanstad. Daarbij is als uitvloeisel van conflicten tussen buren sprake van racistische of anderszins discriminerende scheldpartijen, bekladdingen, het brengen van de Hitlergroet, bedreigingen en intimidatie met als bedoeling om mensen van buitenlandse komaf te laten verhuizen. Aangezien er sprake is van een enorme onderregistratie – de meeste slachtoffers melden zich niet –, is dit het topje van de ijsberg. 
Als gevolg van de coronacrisis zijn veel mensen vaker thuis, onder meer omdat ze daar moeten werken. Dat botst soms, bijvoorbeeld omdat er burenoverlast wordt ondervonden als gevolg van harde muziek of kluswerkzaamheden. Al dan niet sluimerende conflicten komen daardoor eerder tot een climax. Daarbij wordt soms gediscrimineerd.

Afhankelijk van de achtergrond van het conflict probeert het Bureau Discriminatiezaken in samenwerking met woningcorporaties, buurtbemiddelingsorganisaties, sociale wijkteams, gemeenten en/of politie een oplossing te bewerkstelligen. De coronacrisis maakt dit echter regelmatig nog lastiger dan voorheen al het geval was. Nog te vaak worden slachtoffers van een burenconflict van het kastje naar de muur gestuurd en duurt het te lang voor daders worden aangepakt.
De laatste weken nemen de coronabesmettingen in Nederland weer toe, met mogelijk nieuwe overheidsbeperkingen als reactie daarop. Gezien de nu al zichtbare stijging van het aantal meldingen over discriminerende buren maakt het BD zich zorgen over de nabije toekomst. Het roept slachtoffers en getuigen van discriminatie op om zich te melden bij het Bureau Discriminatiezaken of de politie. Daardoor komt er meer zicht op de omvang van de problemen en neemt de kans toe dat die tijdig kunnen worden opgelost.
Bekladde deur met tekst "Kanker homo moet dood" en daaronder een hakenkruis

Voor de klas of toch een webinar?

Als gevolg van de coronacrisis kon het BD vanaf het tweede kwartaal van 2020 geen groepsvoorlichtingen meer geven. Dit probleem werd deels ondervangen door een webinar te ontwikkelen, waardoor leerlingen van de bovenbouw (basisscholen) en de eerste klassen van middelbare scholen toch konden worden onderwezen over discriminatie en gelijke behandeling. Na de zomervakantie mogen de leerlingen weer naar school. Dat biedt de mogelijkheid om het BD weer uit te nodigen voor één of meer op maat gemaakte gastlessen.

Onderwijsinstellingen die er vooralsnog de voorkeur aan geven om op afstand (interactieve) lessen te laten geven, houden overigens die mogelijkheid. De webinars duren dertig tot veertig minuten.

Geïnteresseerd in de onderwijsactiviteiten van het BD (gratis in de Zaanstreek en Purmerend)? Neem dan even contact op via 075-6125696, q.nur@bdzaanstreek.nl of r.koster@bdzaanstreek.nl.     

Vernoeming van Zaanse verzetsstrijders

“De Zaandamse verzetsstrijders Remmert Aten en Jaap Boll”
“De Zaandamse verzetsstrijders Remmert Aten (links) en Jaap Boll”
In mei maakte het college van B&W in Zaanstad bekend in de publieke ruimte veertien Zaanse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog te willen vernoemen. Vier van hen zijn al in 2006 door het BD voorgedragen voor een vernoeming. Het betreft de Zaandammers Remmert Aten, Jaap Buijs en Jan Eikema, plus Andreas Ausems uit Zaandijk. Omdat er momenteel weinig nieuwe straten bijkomen, heeft het college ook de BD-suggestie overgenomen om de mogelijkheid te onderzoeken een aantal van de nu nog naamloze bruggen in Zaanstad te vernoemen naar verzetsstrijders.

Verlenging De Zaanstreek in oorlogstijd

 
De opening van de door het Bureau Discriminatiezaken geïnitieerde tentoonstelling De Zaanstreek in oorlogstijd viel door de coronacrisis in het water. Het duurde een maand voor het Zaans Museum weer voorzichtig de deuren kon openen en deze grote expositie aan de buitenwereld kon tonen. Besloten werd om de tentoonstelling, die aanvankelijk gepland stond tot september, langer open te houden. Tot 3 januari blijft het mogelijk om De Zaanstreek in oorlogstijd te beleven. Het is wel verstandig om u eerst even bij het museum aan te melden, gezien de limitering van het aantal dagelijkse bezoekers. Via onderstaande video kunt u een eerste indruk krijgen van hetgeen er te zien valt.

Donaties zijn welkom

 
Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt via de overheid subsidie om haar basistaken naar behoren te kunnen verrichten. Voor projecten, onderzoeken, etc. moet het BD echter regelmatig een beroep doen op externe financiers. Wij hopen dat onze donateurs het belang (blijven) inzien van een adequate discriminatiebestrijding in de Zaanstreek en in Waterland. Uw (van de belastingen aftrekbare) gift maakt het ons mede mogelijk om deze taak naar behoren uit te voeren.

Donaties zijn welkom via rekening NL61 INGB 0000357143 ten name van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (o.v.v. ‘gift’).

Bij voorbaat hartelijk dank.

Adresgegevens


Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

Zaandam
Botenmakersstraat 42
1506 TE Zaandam
Tel. 075-6125696
info@bdzaanstreek.nl

Purmerend
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend
Tel. 06-12800017 
info@bdwaterland.nl

Pas je gegevens aan of meld je af voor deze nieuwsbrief
Twitter
Facebook
Website
Email Marketing Powered by Mailchimp