Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
NIEUWSBRIEF
september 2022
In deze nieuwsbrief:

Campagne ‘Wij staan naast je’

Op 21 maart 2022, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, lanceerden drie Noord-Hollandse antidiscriminatiebureaus de campagne #wijstaannaastje. De online campagne is ontwikkeld in samenwerking met communicatiebureau De Wolven. Doel is om de meldingsbereidheid en naamsbekendheid van de bureaus te vergroten.

De #wijstaannaastje-campagne bestaat uit een website met verhalen van de mensen die klaarstaan om te helpen bij het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie. Een Facebook- en een Instagram-pagina ondersteunen de campagne. Verder zijn er posters en is aan netwerkpartners gevraagd om de campagne-uitingen kenbaar te maken bij hun achterban. Onder meer een aantal gemeenten heeft positief gereageerd op de aangeboden toolkit.  
 
Met de campagne willen de bureaus hun naamsbekendheid in de provincie Noord-Holland vergroten en aandacht vragen voor de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij discriminatie-ervaringen en vragen. Omdat de antidiscriminatiebureaus nog te weinig bekendheid genieten, kan de drempel om hulp te zoeken of advies te vragen hoog zijn. Waar andere antidiscriminatiecampagnes meer nadruk leggen op de verschillende vormen van discriminatie of op de slachtoffers, wil de #wijstaannaastje-campagne aandacht vragen voor de werkwijze en mogelijkheden die de bureaus aanbieden. De 'wij' in de #wijstaannaastje-campagne staat dan ook voor de antidiscriminatiebureaus, de medewerkers en het platform. Het is de bedoeling van de bureaus in Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek/Waterland om de campagne de komende maanden en jaren in samenwerking met De Wolven uit te bouwen.

BD bepleit vernoeming van vrouwen

Naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeente Opmeer om meer straten te vernoemen naar vrouwen onderzocht BD-stagiaire Nada de man-vrouwverdeling op de straatnaamborden in Zaanstad, Purmerend, Wormerland en Oostzaan. Daaruit bleek dat van de vernoemde personen in Zaanstad bijna 80% man is. In Purmerend ligt dat percentage op 85%. Oostzaan en Wormerland tellen respectievelijk één plein en één straat met een vrouwennaam (5% van het totaal). Het BD vindt dat er wel wat meer diversiteit zichtbaar mag zijn in het publieke domein. Het bureau heeft daarom de raadsleden van de betreffende gemeenten een voorbeeldmotie toegestuurd waarmee ze het college van B&W kunnen vragen om in nieuwe straten en wijken (meer) vrouwen te vernoemen.

Via straatnamen worden mensen geëerd die bijdragen leverden aan onder meer de wetenschap, sport, kunst en politiek. De meeste straten zijn dus vernoemd naar mannen. Voorheen werden veel beroepen door hen uitgevoerd, aangezien vrouwen een achtergestelde positie hadden. Hiermee wordt niet alleen een deel van de geschiedenis uitgewist, het beïnvloedt ook het beeld dat we hebben van hetgeen vrouwen bereikten en nog kunnen bereiken.
Het vernoemen van straten naar prominente vrouwen creëert ook meer bewustzijn: een diversere weerspiegeling van de maatschappij illustreert de belangrijke rol die de Nederlandse vrouwen hadden in onze regionale, nationale en internationale geschiedenis. Ook corrigeert het de prestaties van vrouwen door de eeuwen heen. Die zijn systematisch uitgewist of toegewezen aan mannen.
Het ontbreekt tevens aan diversiteit in straatnamen in bredere zin: bijvoorbeeld een vernoeming van mensen van kleur of met een niet-heteroseksuele oriëntatie. Ook in dat opzicht is er nog veel in te halen.

NH Nieuws bezocht het BD om een aantal vragen te stellen over de straatnamen. Het artikel inclusief video vind je hier

Lezing Joris Luyendijk in Purmerend

De bekende schrijver/journalist Joris Luyendijk komt op maandag 26 september naar Purmerend om een lezing te geven over zijn veelbesproken bestseller De zeven vinkjes. De bijeenkomst begint om 16.00 uur in de Purmerendse bibliotheek (Waterlandlaan 40) en is gratis toegankelijk. De organisatie van de middag is in handen van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, in samenwerking met de bibliotheek in Purmerend.

Stel: je kunt niet gediscrimineerd worden en je hoeft je nooit ergens aan te passen, omdat iedereen zich altijd aanpast aan jou. Stel dat je vervolgens ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt, zodat niemand je ook daarop kan pakken. Dan kun je dus niet weten hoe kwetsbaarheid voelt. Maar omdat je alles mee hebt en niks tegen, is de kans wel maximaal dat je het ver brengt in de samenleving. Joris Luyendijk behoort tot deze groep van ondiscrimineerbare en sociaal onkwetsbare Nederlanders: een witte autochtone heteroman uit een ‘goed nest’ met aan de muur diploma’s van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum en de Universiteit van Amsterdam. In De zeven vinkjes probeert Luyendijk te begrijpen wat zijn uitgangspositie heeft gedaan met zijn zelf-, mens- en maatschappijbeeld. En wat doet het met een land, wanneer mannen zoals hij er de dienst uitmaken? Want op ontzettend veel plekken helemaal bovenin de politiek, de serieuze media, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven speelt een man zoals Joris Luyendijk de baas.

Het zijn prikkelende vragen en stellingen over ongelijkheid en privileges. Joris Luyendijk gaat er tijdens de bijeenkomst in Purmerend dieper op in. Bovendien zal presentator Nada Temelkov hem aan de tand voelen over zijn privileges en de wens die te doorbreken. Ook het publiek in de zaal krijgt de gelegenheid om vragen af te vuren op Joris Luyendijk. Na afloop is er de mogelijkheid om De zeven vinkjes aan te schaffen en door Luyendijk te laten signeren.  

Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via www.bibliotheekwaterland.nl of 075-6125696.

Filmvertoning: Between mountains and wars

Het Zaandamse filmtheater De Fabriek vertoont op 27 januari 2023, Holocaust Memorial Day, op verzoek van het Bureau Discriminatiezaken de documentaire Between mountains and wars. Deze vijftig minuten durende film is gemaakt door de voormalige Zaanse BD-medewerker Qali Nur en door Natali Khalili Tari. Zij zijn ook aanwezig om de indrukwekkende documentaire toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Denkend aan Bosnië en Herzegovina komen er al snel beelden naar boven van de oorlog in de jaren negentig en de etnische verdeeldheid. Maar in Sarajevo, een stad waar Sefardische joden meer dan vier eeuwen geleden hun toevlucht zochten, leeft de joodse gemeenschap vredig samen met hun islamitische, rooms-katholieke en Servisch-orthodoxe buren. Ester Kaveson Debevec, Rifka Albahari Raus en Laura Papo Ostojić, drie Sefardische vrouwen tussen de 79 en 87 jaar, maakten niet alleen de oorlog van de jaren negentig mee, maar overleefden ook de Tweede Wereldoorlog. Niet-joodse buren en vrienden hielpen hen, toen kinderen, de jaren 1940-1945 door te komen. Bijna een halve eeuw later deden de drie vrouwen hun uiterste best om hun medestadsgenoten te helpen de belegering te overleven, ongeacht hun etniciteit of religie.

Ester, Rifka en Laura komen vaak samen in het centrum voor de joodse gemeenschap, gelegen in de enige actieve synagoge van Bosnië en Herzegovina. Hun in Between mountains and wars vertelde verhalen zijn hoopvol, ondanks de gruwelijke geschiedenis waarmee ze moeten leven.

Kaarten voor de vertoning zijn tezijnertijd verkrijgbaar via De Fabriek: de-fabriek.nl. De aanvangstijd is op dit moment nog niet bekend. Houd onze website en de regionale media in de gaten!

Discriminatie: enkele voorbeelden

De kerntaak van het Bureau Discriminatiezaken is het behandelen van meldingen over discriminatie. Hieronder vind je enkele voorbeelden van de wijze waarop klachten worden afgehandeld.
 
Sollicitatiestrategie
Een melder van het BD zoekt werk op zijn vakgebied, maar loopt er tegenaan dat werkgevers terugschrikken als zij horen over zijn handicap. De melder moet bij sollicitaties wel open zijn over zijn beperking, omdat hij er in zijn werk mee te maken krijgt. Hij vraagt zich af wat in dezen zijn rechten zijn bij sollicitaties. Het BD informeert de cliënt over zijn rechten op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap. Dankzij deze wet mag een werkgever een sollicitant niet afwijzen omdat hij of zij een beperking heeft. De werkgever moet alleen bekijken wie de geschiktste kandidaat is voor de functie en heeft zelfs de verplichting om mee te denken over een doeltreffende aanpassing, waardoor een kandidaat ondanks zijn of haar beperking het werk toch kan uitvoeren (een dergelijke aanpassing moet voor de werkgever overigens geen ‘onevenredige belasting’ vormen).

De cliënt voelt zich gesterkt door het gesprek met het BD en krijgt daardoor nieuwe inspiratie voor relevante vragen die hij tijdens het sollicitatiegesprek kan stellen. Langs deze weg krijgt hij maar liefst twee banen waaruit hij kan kiezen.

Racisme op Marktplaats
Op de advertentiesite Marktplaats wordt een naaimachine te koop aangeboden. Een geïnteresseerde vraagt de adverteerder via Marktplaats of de naaimachine nog in goede staat verkeert en wat de adverteerder er voor wil hebben. De verkoper reageert niet. Vervolgens denkt de melder op een andere advertentie te reageren, die achteraf van dezelfde adverteerder afkomstig blijkt. Ook nu vraagt de potentiële koper of het product in goede staat is en of hij de naaimachine de volgende dag mag ophalen. Hier komt ook geen antwoord op. Daarop stuurt de klant een vragende emoji. De adverteerder reageert dit keer wel, met ‘Ga lekker terug naar je eigen land’ en ‘Ik handel niet met allochtonen.’

De melder zoekt daarop contact met het BD. Dat vraagt Marktplaats om maatregelen te nemen tegen de adverteerder. Marktplaats geeft gehoor aan het verzoek. Het bedrijf verwijdert de account van de adverteerder. De melder laat weten zeer tevreden te zijn over de aanpak van Marktplaats en de ondersteuning van het Bureau Discriminatiezaken.

Handel in extremisme
Het BD ontvangt een melding over een website waarop nazistische artikelen worden verkocht. Het betreft onder meer vlaggen met hakenkruizen en borstbeelden van Adolf Hitler. Het gaat niet om antieke verzamelaarsobjecten; alles is gloednieuw. Gezien de grootschaligheid van de verkoop besluit het Bureau Discriminatiezaken om aangifte te doen tegen de eigenaar van de site. De politie verricht momenteel onderzoek. Hopelijk kan in een volgende nieuwsbrief meer worden verteld over het verdere verloop van de aangifte. 

Eerste half jaar 2022: 64 meldingen

In de eerste helft van 2022 nam het Bureau Discriminatiezaken 64 klachten in behandeling. Dat waren er twaalf minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verschil is te herleiden tot het aantal coronagerelateerde klachten in 2021. Er meldden zich toen relatief vaak mensen die op bepaalde locaties geen mondkapje droegen (uit protest tegen het overheidsbeleid of om medische redenen) en vervolgens een toegangsverbod kregen. Ook werden er incidenteel mensen van Aziatische komaf uitgescholden of bespuugd. Gedurende de eerste zes maanden van 2022 werd er minder vaak melding gemaakt van dergelijke voorvallen, hetgeen de terugloop verklaart.

Opvallend is dat van de geregistreerde meldingen relatief vaak (7) de grond ‘chronische ziekte/handicap’ van toepassing is. Zo waren enkele malen mensen met een beperking niet welkom in een horecagelegenheid. Het BD heeft enkele malen het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel gevraagd.

Donaties zijn welkom

 
Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt via de overheid subsidie om haar basistaken naar behoren te kunnen verrichten. Voor projecten, onderzoeken, etc. moet het BD echter regelmatig een beroep doen op externe financiers. Wij hopen dat onze donateurs het belang (blijven) inzien van een adequate discriminatiebestrijding in de Zaanstreek en in Waterland. Uw (van de belastingen aftrekbare) gift maakt het ons mede mogelijk om deze taak naar behoren uit te voeren.

Donaties zijn welkom via rekening NL61 INGB 0000357143 ten name van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (o.v.v. ‘gift’).

Bij voorbaat hartelijk dank.

Adresgegevens


Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

Zaandam
Botenmakersstraat 42
1506 TE Zaandam
Tel. 075-6125696
info@bdzaanstreek.nl

Purmerend
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend
Tel. 06-12800017 
info@bdwaterland.nl

Pas je gegevens aan of meld je af voor deze nieuwsbrief
Twitter
Facebook
Website
Email Marketing Powered by Mailchimp