Copy
De nieuwe fiets van VMBO Breda On Stage
Lees deze e-mail op het web
VMBO Breda on Stage
In dit nieuwsbericht leest u over:
Ook Koningin Máxima draagt VMBO 
On Stage een warm hart toe


De betrokkenheid van onze Koningin blijkt ook uit haar grote interesse in de VMBO-leerlingen.

Zo bezoekt ze op 5 februari de On Stage Beroepenbeurs, ook wel beroepenfeest genoemd, in Almere.

Graag willen we haar ook eens verwelkomen op ónze Beursdag in Breda. Wie weet!.
Is deze nieuwe fiets van VMBO Breda On Stage u al opgevallen?

Een ondernemer: “Ik merk dat projectleider Frank Schuurman elk middel aangrijpt om On Stage te promoten. Laat u eens verleiden door deze originele manier om ook uw interesse te tonen voor de VMBO-leerlingen en deel te nemen.” Vandaar de uitnodiging hieronder.
Fiets van VMBO Breda On Stage
Uitnodiging aan bedrijven en instellingen

Op de Beursmiddag (4 febr.) en de Doe-Dag (26 febr.) bereiden liefst 900 leerlingen zich voor. Om alles goed te laten slagen verwelkomen zij, de scholen en de ouders graag nog een aantal vakmensen, bedrijven en instellingen.

Dit onder het motto: “Succes bereiken we samen met de leerlingen, hun ouders, de scholen en beroepsbeoefenaren/bedrijven/instellingen". Ieders bijdrage doet er toe. Ook de uwe! Aanmelden kan tot 24 januari a.s.
Jongen met koetsier
Ja, ons bedrijf wil zich aanmelden >>
Onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij sectorkeuze van leerlingen

In een eerdere nieuwsbrief schreven we over het belang van ouderbetrokkenheid bij de sector- en beroepskeuze van vmbo-leerlingen.

In het kader van mijn afgeronde masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ heb ik hier onderzoek naar verricht. De samenvatting van mijn onderzoek is weergegeven in een zgn. infografhic.
Oud-vmbo leerling Daan van Strien kiest de route Vmbo-Mbo-Hbo

Daan van Strien heeft tijdens VMBO On Stage op de Doe-Dag meegewerkt met het Open Sportcentrum Haagse Beemden. Hij heeft o.a. op basis van deze ervaring besloten om de CIOS-sportopleiding te gaan volgen. Coördinator Patrick de Klerk van OSHB: “Nu werkt Daan als MBO-stagiair 3 dagen per week bij ons; hij heeft zich dus opnieuw gemeld. Erg leuk!”
Daan
Daan: “Als ik binnenkort mijn CIOS mbo-diploma heb behaald, studeer ik door via de verkorte HBO-sportacademie opleiding.

Ik wil aan het werk als bevoegd HBO-sportdocent op een middelbare school.”
Met vriendelijke groet,
mede namens het stageteam,
Frank Schuurman
projectleider VMBO On Stage
www.vmbobredaonstage.nl
06-30541769 
Het motto van Vmbo On Stage is:
"Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?" 
Subsidiënten 
Partners
Copyright © 2015 O3+, Alle rechten voorbehouden


afmelden aanmelden voor nieuwsbrief profiel bijwerken

Email Marketing Powered by Mailchimp