Copy
De Provero nieuwsbrief komt meerdere keren per jaar uit en bevat nieuws en achtergronden van de vereniging

Provero Congres

Heeft u zich al aangemeld? Over 6 weken is het  zover. Met deze nieuwsbrief brengen wij twee workshops onder uw aandacht die op het programma van het Provero Congres staan, de workshops Omgevingswet en het digitaal stelsel en de Waterschapsverordening.

Omgevingswet en het digitaal stelsel
‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Dat is het motto van de Omgevingswet. Zes instrumenten vormen de kern van de Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, decentrale regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten, omgevingsvergunning, projectbesluit. Het Ministerie van IenM werkt samen met IPO, VNG, UvW en uitvoeringsorganisaties aan een digitaal stelsel ter ondersteuning van de Omgevingswet. De kaders hiervoor worden via de Invoeringswet opgenomen in de Omgevingswet. Het stelsel wordt stapsgewijs ontwikkeld, waarbij het eindbeeld is dat gebruikers via één klik op de kaart toegang hebben tot alle relevante regels en andere betrouwbare informatie over de fysieke leefomgeving. Hierdoor weet een initiatiefnemer sneller waar hij aan toe is en is betere en snellere besluitvorming mogelijk.  

Deze workshop richt zich op de wet in het algemeen en de digitalisering daarvan. De workshop wordt verzorgd door Marjam Oost en Maarten Engelberts van het ministerie van IenM.

18 mei 2017

De Waterschapsverordening: een oude bekende in een nieuw -digitaal- jasje?
In deze workshop verkennen wij samen met u de waterschapsverordening; een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Gaat het ‘slechts’ om een juridische herschikking van de keur en algemene regels van het waterschap, of gaat het om een geheel nieuw instrument? Hoe is straks de relatie tussen de waterschaps-verordening en de legger? En hoe verhoudt de waterschapsverordening zich tot de rijksregels van het Besluit activiteiten leefomgeving, de provinciale omgevingsverordening en het gemeentelijke omgevingsplan? Naast dit juridische perspectief kijken we in deze workshop ook naar het ToepassingsProfiel OmgevingsDocumenten (TPOD); het digitale jasje van de waterschapsverordening. Deze workshop wordt verzorgd door Simon Handgraaf, jurist omgevingsrecht en Bart Huijbers, informatieanalist Omgevingsdocumenten bij Geonovum. 
 
Meer informatie en inschrijven?
Klik op Programma voor een overzicht van alle presentaties en workshops. Geïnteresseerd? U kunt zich vanaf nu inschrijven als deelnemer. Deelname is gratis voor leden van Provero. Bent u geen lid en wilt u toch het congres bezoeken? Dat kan! Meer informatie over de kosten en geldende kortingstarieven, vindt u hier.

Op de hoogte blijven van nieuws rondom het congres?
Volg ons op twitter via #provero en op www.verbinddeleefomgeving.nl
Partners
Provero heet de volgende partners welkom tijdens het Provero Congres. Zij hebben zich aangemeld voor een plek op de bedrijvenmarkt en/of in het naslagwerk.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bedrijvenmarkt. Benieuwd wat het Provero Congres voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk de mogelijkheden hier.
Copyright © 2017 Provero, All rights reserved.