Copy

Wordt dit bericht niet juist weergegeven,
bekijk deze dan in een webbrowser.

Hoe betrek je kwetsbaren vanuit kracht en gelijkwaardigheid in de huidige samenleving?

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden bestaat 20 jaar! In die tijd hebben wij veel fondsaanvragen voorbij zien komen voor mensen met een beperkt sociaal netwerk. Zij kampen vaak met multiproblemen, hebben gebrek aan geld, weten niet waar ze moeten aankloppen en zijn vooral bezig met overleven. Daarom organiseren wij op 28 mei een symposium over de positie van kwetsbare mensen in de participatiesamenleving. Hoe houden zij zich staande in een samenleving die gericht is op zelfredzaamheid, netwerken en eigen kracht en verantwoordelijkheid?

 

Symposium 'Participatiesamenleving: voor iedereen?'
 

 

Geachte <<heer/mevrouw>> <<Last Name>>,

Graag nodigen wij u, ter ere van ons 20-jarig jubileum, uit voor het symposium 'Participatiesamenleving: voor iedereen?' op 28 mei. Op deze middag belichten verschillende sprekers het thema vanuit de praktijk, wetenschap en lokale overheid. Een panel van Utrechtse professionals en ervaringsdeskundigen zoekt aan de hand van stellingen samen met het publiek naar praktische handvatten om de meer kwetsbare groepen te betrekken bij de samenleving.

Wethouder Margriet Jongerius opent de middag.

Keynote sprekers
Suzanna Jansen, auteur van o.a. Het pauperparadijs
Femmianne Bredewold, postdoctoraal onderzoeker Universiteit voor Humanistiek

Dagvoorzitter
Prof. dr. P. Hooimeijer, bestuursvoorzitter Fonds Studie en Individuele Noden 


 

Wat: symposium 'Participatiesamenleving: voor iedereen?'
Waar: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Wanneer: donderdag 28 mei 2015
Tijd: 13:00-18:00 uur
Doelgroep: professionals die met kwetsbaren werken (zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijk werkers, vrijwilligersorganisaties, lokale overheid, bestuurders), maar ook cliëntenraden, ervaringsdeskundigen, burgerinitiatieven en collegafondsen
Toegang: gratis


 

programma & aanmelden


 

Vriendelijke groet,

Lianne Peters & Daniëlle Sauren
K.F. Hein Fonds
Studie en Individuele Noden

 

 

Als u geen email nieuws meer wilt ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.