Copy
CAKI er et videncenter for de kunstneriske uddannelser, der arbejder med tre fokusområder: Entreprenørskab, kunstnerisk innovation og tværfaglighed.
Nyhedsbrev
#104 // Januar 2023

FREMTIDENS KULTURLIV, BÆREDYGTIGE ARBEJDSLIV & KORTLÆGNING AF EVALUERINGSKULTURER

Så er året igang! På CAKI indledes året med at se både frem og tilbage: tilbage på skolernes fælles konference Kunstuddannelserne og Fremtidens Kulturliv, der blev afholdt i efteråret 2022. Konferencens afsæt var kunstskolernes rolle som kulturinstitutioner i fremtiden. Der er nu udkommet en opfølgende publikation, der præsenterer en mængde materialer, viden og indsigter at arbejde videre med - ikke kun for de syv kunstskoler, men for kulturlivet bredere set. En del af udgivelsen er en podcast med panelsamtaler, keynotes og interviews fra dagen, og i en kort videodokumentar samler vi op på dagen. Fremtiden er i gang, for den enkelte skole og i skolernes fælles interessefelter. 

Ved udgangen af 2022 sluttede finansieringen til de fælles projekter i de syv skolers rammeaftaler - herunder også ENTRE programmet, som CAKI har været med til at udvikle sammen med en tværgående arbejdsgruppe. Med afslutningen af finansieringen stopper ENTRE-programmets seminarforløb, debatsamtaler og podcast, mens ENTREWIKI fortsætter på CAKIs hjemmeside. 

På baggrund af den politiske aftale for de syv kunstskoler i Kulturministeriet, der blev vedtaget i december 2021 i forlængelse af Strukturudvalgets rapport samme år, er CAKIs rolle som videncenter for skolerne aktuelt ved at blive evalueret.

En arbejdsgruppe skal komme med anbefalinger til, hvad CAKIs opgaver som fælles videncenter skal være fremadrettet. Syddansk Musikkonservatorium er tovholder på evalueringen i en arbejsgruppe, hvor også Den Danske Scenekunstskole og Kunstakademiet er med. Anbefalinger skal ligge klar i Kulturministeriet 15. marts.
Imens arbejder CAKI videre med fokus på entreprenørskab og de studerendes bæredygtige arbejdsliv. Her byder foråret bl.a. på undervisning på Kunstakademiet og Rytmisk Musikkonservatorium og den fortsatte opdatering af den stadig voksende vidensbank på hjemmesiden i form af CAKI Håndbøger, Miniguides og ENTREWIKI.

CAKI er også en del af arbejdsgruppen for en anden evaluering i forlængelse af den politiske aftale: en kortlægning af evalueringskultur og klageveje på syv skoler. CAKI står for at gennemføre undersøgelsen, der er designet sammen med en arbejdsgruppe bestående af Rytmisk Musikkonservatorium, der er tovholder på opgaven, samt Filmskolen, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og repræsentanter for studerende på de syv skoler. Også her skal anbefalingerne fra arbejdsgruppen ligge klar 15. marts. 

Siden sidste nyhedsbrev har vi også fået en ny regering og en ny kulturminister - velkommen til, Jakob Engel-Schmidt! I regeringsgrundlaget står der bl.a. flg. om kulturpolitikken: 

”Regeringen vil: 

• Formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og kulturens stilling i samfundet og sætte pejlemærker for de enkelte kunst- og kulturområder, herunder for kunstnerisk frihed, kulturarv, kvalitet, publikum, talentudvikling og eksport. (...)

• Nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. 

• Gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Forsøget skal bl.a. bygge på udenlandske erfaringer.” 

Alt i alt endnu en spændende start på et nyt år - der er meget at se frem til!
Pernille Skov, CAKI, januar 2023
Aktuelt fra kunstskolerne

ARTS EDUCATIONS AND CULTURAL LIFE OF THE FUTURE

The publication brings together panels, breakout sessions, interviews, keynote and much more - with interactive links to podcast, video and materials from the conference. 
Get your free digital copy of the publication and catch up on the future:
Arts Education and Cultural Life of the Future

PODCAST: KUNSTUDDANNELSERNE & FREMTIDENS KULTURLIV

Panelsamtaler, keynote præsentation og interviews med panelister og konferencegæster. Hør bl.a. keynote og interview med Gert Biesta og mød panelisterne Christina Rosendahl, Line Hashim, Kim Boeskov m.fl. og hør, hvad de brænder for i deres arbejde.  Find podcasten her. 

BÆREDYGTIGE ARBEJDSLIV SUSTAINABLE WORK LIVES

Hent viden om etablering, drift og udvikling af den kunstneriske og kreative virksomhed i CAKIs Håndbøger og Miniguides og ENTREWIKI.
Learn about founding, operation and development of the artistically founded company in CAKI's Handbooks and Miniguides and ENTREWIKI.

KORTLÆGNING AF EVALUERINGSKULTUR OG KLAGEVEJE PÅ KUNSTSKOLERNE 

En arbejdsgruppe på tværs af skolerne er i gang med at kortlægge de syv kunstskolers evalueringskultur og klageveje.
Læs mere om undersøgelsen her

ENTRE DEBAT: UDGIVELSESFORMATER FOR KUNSTNERISK PRAKSIS 

I det sidste afsnit af ENTRE DEBAT - Udgivelsesformater og infrastrukturer - spørger vi, hvad der skal til for at udforske et udvidet felt for kunstnerisk praksis og virke. Med i samtalen er Liv Vester Larsen, Magnus Bruno og Radek Wośko. Pernille Skov er vært. Lyt med her.

NYT AFSNIT AF RØRELSER

Aarhus Universitetshospitals intensivafdeling får jævnligt besøg af studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, som spiller intime koncerter for de indlagte. Du møder sygeplejerske Linette Thorn, guitaristerne Rebecca Vats Jonsson og Christian Nygaard Krogh Hansen og hører om, hvad projektet bidrager med for patienter, personale såvel og musikere. Lyt med her.

Andre nyheder
  • KODEKS FOR LIGE ADGANG - Det nystartede partnerskab Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling har lavet et kodeks, der skal bane vejen for systemisk forandring i musikbranchen- Rytmisk Musikkonservatorium er medstifter af partnerskabet sammen med Koda, DAF, Live Nation, VEGA m.fl.
  • MOVING IDENTITIES - et treårigt udvekslingsprogram for scenekunstnere i seks europæiske lande. Samlet vil 72 kunstnere kunne rejse mellem deres hjemland og to andre lande for at skabe en mere bæredygtig, mangfoldig og inkluderende base.
  • FØRSTEGANGSGÆSTEN TIL KONCERT - DEOO og Rasmussen Nordic har udarbejdet en undersøgelse, der giver indblik i de barrierer, nye gæster støder på i mødet med den klassiske musik.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Caki · Kongens Nytorv 1, 2. sal, · København K 1050 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp