Copy
CAKI er et videncenter for de kunstneriske uddannelser, der arbejder med tre fokusområder: Tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab.
Nyhedsbrev
#88 // Marts 2019
Dimittender fra kunstuddannelserne ankommer for størstepartens vedkommende til en virkelighed, hvor de skal udvikle et arbejdsliv som selvbeskæftiget – enten i en solo-virksomhed eller sammen med andre i et kunstnerisk produktionsfællesskab. Selv om eleverne på kunstuddannelserne har en praksisnær kontakt til de omgivende brancher, så er der i overgangen fra studieliv til arbejdsliv alligevel mange spørgsmål, der skal afklares og meget viden, der skal indhentes. Både i forhold til konkret praktisk og administrativ viden, men også de mere abstrakte og meningsskabende spørgsmål kan melde sig, når man tager de første skridt ind i et professionelt arbejdsliv.  

I årerne efter de dimitterer, opdager mange, at det er en stor opgave at skabe en selvstændig virksomhed med en bæredygtig økonomi. Der eksisterer ikke en entydig manual for, hvordan man gør det. Og det er jo klart, for der er lige så mange måder at opbygge en professionel praksis på, som der er kunstnere. Derfor bliver det ved med at være aktuelt for kunstuddannelserne at udvikle og understøtte de studerendes entreprenørskabskompetencer og dermed deres handlemuligheder, så de rækker udover learning-by-doing og i stedet fra starten træder ind i det professionelle arbejdsliv med kvalificeret viden og stærke kompetencer inden for foretagsomhed.  

På CAKI har vi udviklet en række materialer og undervisningsformater, der kan hjælpe de studerende med netop at tilegne sig denne kvalificerede viden om det forestående professionelle arbejdsliv som selvbeskæftiget. Materialerne anvender vi i både rådgivnings- og undervisningssammenhæng, og de er altid tilgængelige på hjemmesiden. I februar måned har vi således suppleret vores samling af CAKI Miniguides med en miniguide til moms og en miniguide til Skat. Vi har også vores Opstart-kursus, som er åbent for alle studerende, lige som vi tilrettelægger undervisningsforløb for de enkelte uddannelser. I februar måned har vi således afholdt et entreprenørskabsforløb for MFAerne på Billedkunstskolerne, hvilket resulterede i en række nyoprettede CVR-numre i den forgange uge, lige som vi er i gang med at afvikle en række gå-hjem-arrangementer for afgængerne på Designskolen på Holmen.  

På de interne linjer er CAKI i færd med omstruktureringer af ressourcer, så vi kan for nuværende ikke bevillige midler til projektstøtte. Vi forventer, at der kommer en afklaring om dette i en ikke alt for fjern fremtid.

Du kan holde dig orienteret om udviklingen i CAKIs nyhedsbreve samt på hjemmesiden.   

De bedste hilsner
Fra CAKI

Studerende
Nye miniguides
På CAKI har vi udgivet to nye miniguides til vores samling, som har til formål at hjæpe studerende i gang med deres professionelle virke. I den ene miniguide kan du læse om moms-reglerne, og den anden er en miniguide til Skat.
Læs miniguiden om moms her eller om Skat her.
Opstart
Opstart-kursus i næste måned
Kurset har fokus på etableringsmuligheder og opstart af selvstændig virksomhed indenfor de kunstneriske brancher. Kurset finder sted fire fredage i løbet af marts og april. Du kan stadig nå at tilmelde dig ved at sende en mail til caki@caki.dk, hvor du oplyser navn, uddannelse og årgang. Men skynd dig, der er kun få pladser tilbage. Læs om kurset her
Kurser på SVK
Kommende kurser på SVK 
Statens Værksteder for Kunst udbyder en række værkstedsfaglige kurser, som tilbyder professionelle udøvere at dygtiggøre sig inden for håndværket og kunstens forskellige discipliner. De tilbyder i alt 14 forskellige kurser.

Tjek de forskellige kurser ud her.
Aktuelt
Kollektivet
Kunstsalonen Vision - Kollektivets skaberkraft
Denne kunstsalonen vil handle om kollektivets skaberkraft i kunsten og i samfundet. Salonen vil tage fat i kollektivtankens betydning i kunstneriske sammenhænge og diskutere, hvordan den måde at arbejde på har potentiale til at påvirke måden, vores samfund udvikler sig på. Læs mere her.
Diversitet i elektronisk musik
Debat: Diversitet i elektronisk musik
Hvordan og hvorfor møder kvinder og andre kønsminoriteter forhindringer i elektronisk musik? Og hvad gør vi ved det? Du kan her møde et hold af elektroniske fyrtårne, der rykker ved status quo, og blive en del af en international videndelingsnetværk om, hvordan vi skaber en balanceret repræsentation i den elektroniske musik. Læs videre her.
Morgenakademi
Morgenakademi: Hvor godt kender du egentlig dine kunder?
Vil du blive bedre til at lave produkter, der rammer dine kunders reelle behov? Hvis du vil blive klogere på, hvordan du kan anvende design til at involvere dine kunder i udviklingsprocessen og skabe træfsikre løsninger, så tag forbi Dansk Design Centers morgenakademi d. 13. marts. Læs mere her.
Andre nyheder
Arrangementer







This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Caki · Kongens Nytorv 1, 2. sal, · København K 1050 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp