Copy
CAKI er et videncenter for de kunstneriske uddannelser, der arbejder med tre fokusområder: Tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab.
Nyhedsbrev
#79 // Februar 2018
Samarbejde på tværs
Tværfagligt samarbejde er en naturlig del af den virkelighed, størstedelen af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser møder som professionelle. Kompetencer inden for tværfaglighed er også en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. I det tværfaglige samarbejde kan kunstneriske og kreative kompetencer være vigtige redskaber til fælles nytænkning, og det kan bidrage til at styrke den enkelte studerendes kunstfaglige ståsted. CAKI har derfor også fokus på at supplere skolernes egne tværfaglige og tværæstetiske dimensioner i uddannelserne.
 
På CAKI sonderer vi mellem tre typer af tværgående samarbejde indenfor undervisning: Det tværfaglige, det tværkunstneriske og det tværæstetiske. Grænserne mellem de tre definitioner kan i sagens natur være både plastiske og porøse, men overordnet beskriver vi det tværfaglige samarbejde som et, der finder sted fra forskellige faglige ståsteder. Der vil ofte være tale om at dele eller udforske viden, erfaringer og observationer på tværs af faggrænser. Man bliver inden for rammerne af sin faglighed, og optager eventuel ny viden inden for denne ramme, ligesom man kan sende viden fra sin faglighed ud til andre fagligheder.
 
Det tværkunstneriske samarbejde vil ofte have en kunstnerisk produktionen af et værk eller produkt som målsætning. Tværkunstnerisk undervisning kan f.eks. have fokus på, hvordan to kunstfagligheder i fællesskab kan arbejde med teaterkoncerten som genre, men uden at de studerende bevæger sig ud over deres respektive fagligheder.
I det tværæstetiske samarbejde er de faglige grænser ofte mere udgrænsede, porøse i større eller mindre grad. Der kan være et værk eller en produktion i slutningen af samarbejdet, men i det tværæstetiske samarbejde vil det sjældent være muligt at sige, hvad det endelige resultat vil blive, lige som et eventuelt værkformat ikke vil være kendt på forhånd. Ofte vil afsættet for det tværæstetiske samarbejde være et spørgsmål eller en opgave, der søges behandlet gennem en kunstnerisk proces. Værket vil i så fald være midlet, mens selve processen og metoden er målet for samarbejdet. I mange tilfælde vil det tværæstetiske samarbejde have karakter af kunstnerisk udviklingsarbejde eller –virksomhed.  
 
Det tværæstetiske som undervisningsfelt
Som en del af det tværgående undervisningssamarbejde har CAKI siden 2016 arbejdet på et kursusformat, der sætter kunstskolernes forskellige pædagogiske fagligheder ind i et tværæstetisk undervisningsfelt, hvor underviseren får mulighed for at se sin pædagogiske metode fra nye vinkler, og de studerende får mulighed for at (sam-)arbejde tværæstetisk. I januar 2017 afholdt CAKI det første kursus af slagsen: en underviser fra Den Danske Filmskole tilrettelagde et kursusforløb og underviste studerende fra Billedkunstskolerne og Rytmisk Musikkonservatorium. I februar 2018 fortsætter vi med kurset ’SOUND FORMS’, hvor studerende fra hhv. Rytmisk Musikkonservatorium, Billedkunstskolerne og tonemesteruddannelsen på Filmskolen bliver undervist at Jenny Gräf fra Lydlaboratoriet på Billedkunstskolerne. Vi håber, at vi med initiativet kan medvirke til at styrke samarbejdet mellem både studerende og undervisere på tværs af uddannelserne. 
Studerende
placeholder_260.gif
CAKI Årsbrev 2017
I årsbrevet  for 2017 samler vi op på CAKIs aktiviteter og udgivelser i et begivenhedsrigt år for de kunstneriske uddannelser i Danmark, hvor entreprenørskab, tværkunstnerisk samarbejde og kunstnerisk innovation i høj grad har været på dagsordnen. Her finder du oversigt årets publikationer, kurser, aktiviteter og studerendes projekter. Læs årsbrevet her.
placeholder_260.gif
Deltag i årets første Fundraiserworkshop
Den 22. marts afholder CAKI sammen med Maiken Ingvordsen fra SoWhatCopenhagen årets første Fundraiserworkshop. Her lærer du, hvordan du skriver en velformidlet, målrettet ansøgning, planlægger din ansøgningsproces og lægger et realistisk og retvisende budget. Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.
placeholder_260.gif
Tilmeld dig Forretning Bag Talentet
Nu kan du tilmelde dig forårets udgave af Forretning Bag Talentet, CAKIs kursus i etableringsmuligheder og opstart af selvstændig kunstnerisk virksomhed. Kurset tager dig igennem en række vigtige emner som virksomhedsplaner, økonomistyring, forhandlingsteknik, prissætning, rettigheder, strategisk kommunikation og PR. Tilmeld dig her.
Aktuelt
placeholder_260.gif
Exploring Resonance: Metals
How can we create materials that resonate or detect ambient resonance that exists? What can we do to activate the resonant capacity of metallic objects and what are some examples of artists who have incorporated metallic resonance into their work? This course deals with the materiality of sound and the sound of materiality as explored through metal. Sign up at caki@caki.dk before Feb 12. Read more.
placeholder_260.gif
Søg mikrolegater og få rådgivning af CAKI
Den 22. februar 2018 er der deadline for næste runde af mikrolegater fra Fonden for Entreprenørskab. Du kan søge op til 25.000,- uden et CVR nummer og op til 50.000,- med et CVR nummer. Send en mail til caki@caki.dk hvis du vil ansøge om et mikrolegat, så rådgiver vi dig igennem forløbet. Læs mere om mikrolegaterne og Fonden for Entreprenørskab her
 
 
placeholder_260.gif
Guide til basic publishing
Har du heller ikke 100% styr på, hvordan publishing og sync fungerer i den danske og udenlandske musikbranche? Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Århus (PROMUS), har udgivet denne lille guide, Basic Publishing, der kan hjælpe dig med at få overblik over, hvad publishing er og hvordan du kan bruge publishing i dit virke. 
Andre nyheder
ArrangementerThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Caki · Kongens Nytorv 1, 2. sal, · København K 1050 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp