Copy
Suomen Kotiseutuliiton Hilja-uutiskirje sisältää tietoa liiton järjestämistä tilaisuuksista, jäsentoiminnasta, palveluista ja edunvalvontatyöstä. Välitäthän tämän sähköpostin siis eteenpäin.
Eikö viesti näy kunnolla?
Avaa uutiskirje selaimessa

Lokakuun 2019 uutiskirjeen aiheita:

Uutisia
 • Kulttuurikumppanuudet koostuvat yhteistyöstä, ymmärryksestä ja ympäristöstä
 • Kulttuuritapahtuma on hyvä investointi
 • Kotiseutuliitto korostaa osallisuutta EU:n ohjelmakautta ja rakennerahastoja koskevassa kannanotossaan
 • Vuoden kotiseututeos -kilpailu on avattu!
 • Tapahtumanne mukaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan?
 • Kotiseudun luonto ja lähipalvelut tärkeitä myös uusille suomalaisille
 • Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on auki 4.11.-5.12. 
 • Kirsi Moisander valittiin kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran valtuustoon
 • Museoviraston entistämisavustukset haussa
Koulutuksia ja tilaisuuksia
 • eMuseo-koulutus 12.11. 
 • Pirkanmaan koulutus paikallismuseonhoitajille 15.11. 
 • Mestarit & kisällit -verkostotapaaminen 21.11. 
Kotiseutublogin uusimmat kirjoitukset & Jäsenosio
 
Uutiskirjeen toimittaa järjestöpäällikkö Liisa Lohtander 
  
 
Kulttuurikumppanuudet koostuvat yhteistyöstä, ymmärryksestä ja ympäristöstä

Halu tehdä yhdessä, avoin keskustelu, molemminpuolinen luottamus ja toisen ymmärtäminen. Näillä opeilla pääsee jo pitkälle, kun yhdistysten ja kuntien välisiä kulttuurikumppanuuksia kehitetään eri puolilla Suomea.

Kotiseutuliiton Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeessa on tänä vuonna jaettu kumppanuuksien hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä yhdistysten ja kuntien kulttuuritoimijoiden kesken. Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeen työpajoissa ja vierailuilla on mietitty, mitä vahvuuksia omassa toiminnassa jo on ja miten toimintaa vielä voisi kehittää.

Hankkeessa Kotiseutuliitto on tuottanut yhdessä jäsenkenttänsä kanssa kumppanuuksien verkko-oppaan, jonka sisältöjä on tänä vuonna jalkautettu kuntiin ja yhdistyksiin. Hankkeeseen linkittyneitä tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla Suomea jo kahdeksan. Lisää on tulossa syksyn aikana. Jo toteutuneiden vierailujen aikana on tavoitettu yli 20 kuntaa, liki 70 erilaista yhdistystä ja toista sataa aktiivista kulttuuritoimijaa.

>> Lue lisää aiheesta ja tutustu verkkoaineistoon

 


Kulttuuritapahtuma on hyvä investointi


Yhteisöllisyys, verkostojen kehittyminen ja tekemisen meininki ovat silti usein tuotoksista arvokkaimmat kulttuurin itsensä ohella.

Voiko kulttuuri kehittää, on kysymys, jota harvoin pohditaan ääneen. ”Ei välttämättä”, toteaa Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, joka teki aikoinaan kulttuuritapahtumien taloudellisista vaikutuksista jo klassikkona pidetyn väitöskirjan Kunta ja kulttuurin talous.

Kunta voi pitää huolta siitä, että ilmapiiri on kulttuurimyönteinen. Se voi luoda edellytyksiä, auttaa verkostojen rakentamisessa, markkinoinnissa, rahoituksen hankkimisessa ja rakentaa kulttuurille tiloja. Onnistuneet kulttuuritapahtumat edellyttävät silti paikallisia ihmisia, jotka ryhtyvät toteuttamaan tapahtumaa omasta intohimostaan. Tarvitaan oma aito kulttuurinen perusta, jolle rakentaa.

Asiantuntijat ovat laajasti yksimielisiä siitä, että kulttuuritiloihin ja tapahtumiin kannattaa investoida. Lipputulot ovat vain yksi osanen kulttuuritapahtumien tuomista lukuisista kunnan elinvoimaa ja vireyttä tuottavista hyödyistä. Tapahtumien järjestäminen on merkittävä yhteisöllisyyttä lisäävä prosessi, ja lukuisat kulttuuritapahtumat lisäävät seudun viihtyisyyttä. Viihtyisät alueet houkuttelevat asukkaita ja osaavan työvoiman saatavuus puolestaan yrityksiä.

>> Lue koko juttu ja hyödynnä hyvät perustelut kulttuuritapahtuman tukemiseksi!

 
Kotiseutuliitto korostaa osallisuutta EU:n ohjelmakautta ja rakennerahastoja koskevassa kannanotossaan

Suomen Kotiseutuliitto on ottanut kantaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 linjauksiin. Liitto tähdentää osallisuuden vahvistamisen tärkeyttä.

Osallisuus ennaltaehkäisee ja vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Jokaisella on oltava mahdollisuudet olla osallisena ja kehittämässä omaa kotiseutuaan ja yhteiskuntaa. Erityisesti tulee huomioida maahanmuuttajat ja uudet asukkaat. Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen luo puolestaan pohjaa heidän koko tulevaisuudelleen. Lisäksi tulee varmistaa maan eri puolilla asuvan väestön keskinäinen tasavertaisuus.

>> Lue koko kannanotto

 

Vuoden kotiseututeos -kilpailu on avattu!

Kymmenen vuoden ajan järjestetyn kilpailun tavoitteena on kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuoda näkyvyyttä paikallista kulttuuria ja historiaa käsitteleville teoksille. Vuoden kotiseututeos -kilpailuun voi osallistua täyttämällä sähköisen lomakkeen. Voittaja julkoistetaan lokakuussa 2020.

Palkintoraati valitsee finalistiteokset vertailemalla ehdolla olevien kirjojen ulkoasua, kuvatarjontaa, taittoa, viimeistelyä, tekstien loogisuutta sekä miten sisältöaines on valittu ja toimitettu. Voittajateoksen valitsee emeritusprofessori Seppo Knuuttila.

>> Lue lisää
 
Tapahtumanne mukaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan?

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät on jokasyksyinen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä omaleimaisuuden puolesta. Vuonna 2020 päiviä juhlitaan otsikolla Kasvun paikat (Heritage and Education). Keskiössä on elinikäinen oppiminen, koulutus, kasvatus ja niihin liittyvät paikat ja tarinat.  

Kotiseutuliitto haastaa jäsenensä järjestämään tapahtuman omalla alueellaan. Tapahtuma voi olla kävelykierros, näyttely, talkoot tai muu tapa, jolla yhdistyksen ja koko yhteisön lähiympäristö ja/tai kulttuuriperintö tuodaan esille. 

>> Lue aiheesta ja lisää tapahtumanne ohjelmistoon!
 
 
Kotiseudun luonto ja lähipalvelut tärkeitä myös uusille suomalaisille


Hyvän ja toimivan arjen peruselementit rakentuvat oman kotiseudun lähipalveluista, luonnosta ja erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Melko lailla samat asiat ovat tärkeitä niin vuosikymmenet alueella asuneille kuin vastikään muualta muuttaneille uusille suomalaisillekin.

Vahvistusta tälle näkemykselle saatiin jälleen menneenä viikonloppuna, kun Espoon Mahdollisuuksien torin tapahtumassa koottiin osallistujien ajatuksia oman kotiseudun parhaista puolista. 

>> Lue lisää sivuiltamme

 
Kirsi Moisander valittiin kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran valtuustoon

Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Kirsi Moisander on valittu Europa Nostran valtuustoon. Moisander on toiminut aiemmin Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana ja luottamushenkilönä pitkän aikaa. Kotiseutuliitto on aktiivisesti mukana Europa Nostra Finlandin toiminnassa.

Europa Nostra on järjestö, joka jakaa tietoa kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. On hienoa olla mukana merkittävän eurooppalaisen järjestön työssä”, Moisander toteaa.

>> Lue lisää sivuiltamme
 
Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on auki 4.11.-5.12.

Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Haku alkaa 4.11. ja jatkuu 5.12. saakka.

Luettelo täydentyy määräajoin.  Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie syvemmälle elävän perinnön suojelun prosessia.

>> Lue lisää sivuiltamme
 
 

AVUSTUKSIA:

Museoviraston entistämisavustukset haussa

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2020 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen. Lisäksi haussa ovat avustukset kulkuvälineiden restaurointiin sekä maailmanperintökohteiden ja muinaisjäännösalueiden hoitoon. Haku päättyy 11.11.

Avustettavat rakennuskohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.


>> Lue lisää sivuiltamme
 
 

KOULUTUKSIA, TAPAHTUMIA:

eMuseo-koulutus
12.11.2019 Tampere

Pirkanmaan koulutus paikallismuseonhoitajille
15.11.2019 Tampere

Mestarit & kisällit -verkostotapaaminen
 21.11.2019 Tampere


 

Kotiseutublogin uusimmat:

Kokeilut ja juurrutus ne yhteen soppii…

25.10.2019 Maria Talvitie, Mestarit & kisällit -hankkeen koordinaattori, Kotiseutuliitto

Mestarit & kisällit -hankkeessa etsitään valtakunnallisten kokeilujen kautta paikallisia tapoja tuoda sukupolvet lähemmäs toisiaan tekemään kotiseututyötä yhdessä. Kokeilukulttuuri saa sanaparina…

 

Voihan osallisuus!

11.10.2019 Suvi Jokela, museolehtori, Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma/ Tampereen kaupunki.

Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen on meidän aikuisten tehtävä. Välillä sen toteuttaminen ei kuitenkaan ole ihan helppoa, kun itsekään ei…

 

Tavallinen Elonkorjuujuhla Kärsämäellä 7.9.2019

27.9.2019 Juha Myllylä, Visavuoren museosäätiön toiminnanjohtaja, entinen kärsämäkinen

”Ihanampi kuin joulu!” Kärsämäki on pieni, alle 3000 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla, keskellä Suomea. Kunnan lävistävät vanha nelostie eli E75 ja…

 

Kesätöissä kotiseutuyhdistyksessä

13.9.2019 Venla Vuola, lukiolainen Espoosta

Viime kevään alussa, kun kesätyöhakuni oli aluillaan, minulla ei ollut aavistustakaan, että päätyisin Vantaalle kesätöihin. Olin kolunnut monia sivuja ja…

 

JÄSENILLE:

Näin muistat ansioituneita kotiseututoimijoita

Vapaaehtoisuus ja ansiokas kotiseututyö ansaitsee kiitokset! 

Nyt on hyvä hetki miettiä, keitä haluatte kiittää tai palkita ensi kevään aikana.>> Lue lisää sivuiltamme
Tietoa jäsenistä ja jäsenyydestä
 
Hei jäsen! Hienoa, että olet mukana.

Monipuoliset neuvonta-, tuki- ja tietopalvelumme ovat pääosin verkossa, mutta palvelemme toki myös puhelimitse. Neuvomme mm. rahoituksen haussa, sääntöjen uusimisessa, arkistoinnissa, digitoinnissa, museotyössä, huomionosoitusten hakemisessa, yleisöjen tavoittamisessa ja monikanavaisessa viestinnässä.

Teemme myös vaikuttavaa edunvalvontatyötä: pidämme esillä jäsenille tärkeitä teemoja antamalla vuosittain lukuisia lausuntoja ja julkilausumia.

Yhdessä olemme suuri ja vaikuttava kansalaisjärjestö: 730 jäsenyhdistyksessämme toimii yli 150000 henkilöä. Lisäksi jäseniimme kuuluu mm. 100 kuntaa, maakuntien liitot, valtakunnallisia järjestöjä ja yli 200 henkilöjäsentä.

 
Jäsenedut

Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt ovat oikeutettuja liiton moniin palveluihin ja jäsenetuihin. Sivuillemme olemme listanneet keskeisimmät jäsenedut.

Monille tärkein jäsenetu on mahdollisuus osallistua liiton ja järjestämään toimintaan ja päätöksentekoon.

Lisäksi jäsenistön toiveesta on kehitetty mobiiliyhtyeensopiva verkkosivupalvelu, eMuseo-opas paikallismuseoille ja laajennettu neuvontaa.

Jäsenet pitävät tärkeänä myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kotiseutuposti-lehteä sekä asiantuntevaa Kotiseutu-vuosikirjaa.

Oman maakunnan asioista kerrotaan maakunnallisissa tapaamisissa ja kirjeissä.

Jäsenlehti Kotiseutuposti suoraan sähköpostiinne

Kotiseutuposti on Suomen Kotiseutuliiton julkaisema ajankohtaislehti. Liiton jäsenyhteisöt ja Kotiseutuklubin jäsenet saavat painetun lehden jäsenetuna.

Jäsenyhteisöjen henkilöjäsenet voivat tilata lehden sähköpostiinsa maksutta. Ilmoita meille os. toimisto@kotiseutuliitto.fi ne sähköpostit, joihin lehti toivotaan lähetettävän suoraan.

Sähköisiä lehtiä pääset lukemaan täällä: kotiseutuliitto.fi/kotiseutuposti

 
Verkkosivut jäsenetuna

Muistattehan, että tarjoamme jäsenetuna modernit ja ketterät www-sivut! Verkkosivupalvelun vuosihinta on 90 € + alv, ja se kattaa kaiken olennaisen: valmiiksi suunnitellun, tyylikkään sivustopohjan, ylläpidon, teknisen tuen ja kehityksen, tallennustilan, verkko-osoitteen kotiseudut.fi/yhdistyksennimi (oma domain erilliseen vuosihintaan), sivuston mobiiliyhteensopivuuden, ns. suljetut sivut esim. hallituksen käyttöön, tuki- ja neuvontapalvelut, online/chat-tuki palvelun päivittäjille, online-Google-kalenterin lisääminen esim. tilavarauksiin... >> Lue lisää
Kotiseutuliitto verkossa
Kotiseutuliitto verkossa
Kotiseutuliitto/Facebook
Kotiseutuliitto/Facebook
Kotiseutuliitto/Twitter
Kotiseutuliitto/Twitter
Kotiseutuliitto/Instagram
Kotiseutuliitto/Instagram
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward


 Päivitä tietojasi


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Kotiseutuliitto · KALEVANKATU 13 A · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp