Copy
Suomen Kotiseutuliiton uutiskirje sisältää tietoa liiton jäsentoiminnasta, palveluista ja edunvalvontatyöstä sekä alan avustuksista ja hankkeista. Välitäthän tämän sähköpostin siis eteenpäin.

Lähetä tämä viesti edelleen
Eikö viesti näy kunnolla?
Avaa uutiskirje selaimessa
Syyskuun uutiskirjeen aiheita:
 1. Kotiseutuliitto on jäsenyhteisöjensä keskusjärjestö ja edunvalvoja. Lue liiton lausunnot ja julkilausumat
 2. Seurantalojen korjausavustusten haku 30.9. saakka
 3. Avustukset rakennusten entistämiseen ja museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
 4. Avustuksia kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 osallistaville hankkeille
 5. Huomionosoitukset ansioituneille – muistakaa hakea ajoissa
 6. Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot haussa!
 7. Rahoitusta paikalliseen vapaaehtoistyöhön – Kotiseudulle-keräys jatkuu
 8. Jäsenlehti Kotiseutuposti suoraan sähköpostiinne
 9. Tietopankki palvelee verkossa 
 10. Tietoa jäsenistä ja jäsenyydestä
 11. Jäsenistön uutisia ja tapahtumia verkkoon ja jakoon 
Uutiskirjeen toimittaa järjestöpäällikkö Liisa Lohtander 


Kotiseutuliitto on jäsenyhteisöjensä keskusjärjestö ja edunvalvoja

Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuurityön keskusjärjestö, jolla on yli 850 yhteisöjäsentä ja yli 230 henkilöjäsentä. Liitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä. Kotiseutuliitto on myös maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksissä toimii noin 150 000 kulttuuritietoista kansalaista.

Kotiseutuliitto antaa vuosittain lukuisia lausuntoja. Viimeksi 19. syyskuuta Eduskunnan sivistysvaliokunta halusi kuulla Suomen Kotiseutuliiton näkemyksiä Faron kulttuuriperintösopimuksesta. Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja oli myös sivistysvaliokunnan kuultavana aiheesta.

Kotiseutuliitolle on tärkeää, että Faron sopimus hyväksytään ja että lainsäädäntö vastaa sitä. Sopimuksen voimaansaattaminen Suomessa vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintötyöhön. Kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen vahvistavat identiteettiä sekä lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Liitto esitti, että valtion talousarvioon varataan riittävät resurssit niin hallinnon kehittämiseen kuin kansalaistoimijoiden tukemiseen toimimaan Faron sopimuksen hengessä.

Suomen Kotiseutuliiton lausuntoja ja julkilausumia vuodelta 2017:


Seurantalojen korjausavustusten haku 30.9. saakka

Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on päättymässä. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2017. Avustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa.

Tänä vuonna on haettavana lisäksi seurantalojen kuntokartoituksiin tarkoitettu erillisavustus, jota jaetaan vähintään kahden seurantalon omistavan yhteisön muodostamille ryhmille.

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Menovinkki: Korjaa hyvin -neuvontapäivä seurantalotoimijoille 14.10. Kokkolassa!
 
Avustukset rakennusten entistämiseen ja museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Museoviraston jakamat rakennusten entistämisavustukset sekä ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävät avustukset ovat haettavissa vuodelle 2018. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2017 kello 15.00.

Avustuksia haetaan ensimmäistä kertaa sähköisen asiointiliittymän kautta. Yksityishenkilöt tarvitsevat asiointiliittymän käyttöön pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen, yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, käyttävät Väestörekisterikeskuksen Katso-organisaatiotunnuksia. Avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä kehotetaankin varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen.

Lue lisää Kotiseutuliiton sivuilta

 
Avustuksia kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 osallistaville hankkeille

Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi. Teemavuoden hankkeisiin voi hakea avustuksia Museovirastolta 20.10. saakka. Tavoitteena on kehittää toimintamuotoja, joilla edistetään mm. yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. 

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, järjestöjä ja museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen osallistaminen. Vuonna 2017 myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka nostavat esille eurooppalaista kulttuuriperintövuotta 2018.

Lue lisää Kotiseutuliiton sivuilta
 
Huomionosoitukset ansioituneille – muistakaa hakea ajoissa

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on erinomainen aika muistaa yhdistystoiminnassa ansioituneita! Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkkiä luovutetaan kolmessa tasossa: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Lahjaksi voi antaa esimerkiksi ansiomerkistä mukaellun hopeisen kaulakorun, hopeoidun rintamerkin tai vaikkapa Kotiseutuliiton pienoislipun.

Lisätietoja verkkosivuillamme
 
Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot haussa!

Palkintoa voi hakea kulttuuriperintökohteen kunnostushankkeelle, merkittävälle tutkimus- tai digitointihankkeelle, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle ja koulutukselliselle tai kulttuuriperintötietoisuutta lisäävälle hankkeelle. Hakemus voi koskea niin aineellista kuin aineetonta kulttuuriperintöä.

Hakuaika päättyy 1.10.2017.

Lisätietoja Europa Nostra Finlandin sivuilla


Rahoitusta paikalliseen vapaaehtoistyöhön
– Kotiseudulle-keräys jatkuu

Kun Kotiseutuliiton Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityksessä kysyttiin, mistä olisi eniten hyötyä kulttuuriympäristön hyväksi toimiville kansalaisille ja yhdistyksille, suurin osa vastaajista nosti esiin joustavien rahoitusmuotojen tarpeen. Seuraavaksi eniten kaivattiin tietoa vaikuttamisen menetelmistä ja tehokkaasta viestinnästä.

– En ymmärrä, mitä yhdistyksiltä odotetaan. Rahaa toimintaan saa todella vähän ja rakennuksen ylläpito ja kunnostaminen on valtavan kallista. Jos valtio tai kunta haluaa, että vapaaehtoiset jatkavat tulevaisuudessakin, miksi rahoitusta ja tukea on niin vaikea saada? pohti eräs vastaaja.

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta

Kotiseutuliitossa olemme tarttuneet haasteeseen, jotta tulevaisuuden kotiseututyön rahoitus on turvattu. Kulttuuriympäristötyö on merkittävä osa kotiseututyötä. Keräämme Kotiseudulle-keräyksellä varoja aivan uudelle säätiölle, joka tukee jatkossa paikallista vapaaehtoistyötä ja kotiseutututkimusta. Perustettavan Kotiseutusäätiön tuki varmistaa vapaaehtoisvoimin tehtävän kotiseututyön toimintaedellytykset sekä mahdollistaa kotiseututyötä uudistavat kokeilut ja hankkeet.

Kotiseudulle-keräys on iloksemme saanut lahjoittajat liikkeelle. Lisää lahjoituksia kuitenkin tarvitaan, jotta saavutamme minimitavoitteemme, Kotiseutusäätiön perustamispääoman 50000 euroa. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä, ja pienilläkin summilla synnytetään iloa ja hyvinvointia.

Olemme haastaneet Kirsi Moisanderin ja Raimo Sailaksen johdolla kaikki jäsenyhdistyksemme tukemaan Kotiseutusäätiön perustamista. Toivomme, että haaste laitetaan kiertoon. Kotiseudulle-keräyksen lahjoittajaksi ja kotiseututyön tukijaksi voi haastaa ystäviä, yhdistyksiä tai vaikkapa yrityksiä. Kaikki lahjoittajat saavat näkyvyyttä osoitteessa www.kotiseudulle.fi!
 

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.Jäsenlehti Kotiseutuposti suoraan sähköpostiinne

Kotiseutuposti on Suomen Kotiseutuliiton julkaisema kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti. Liiton jäsenyhteisöt ja Kotiseutuklubin jäsenet saavat painetun lehden jäsenetuna.

Jäsenyhteisöjen henkilöjäsenet voivat tilata lehden sähköpostiinsa maksutta. Ilmoita meille os. toimisto@kotiseutuliitto.fi ne sähköpostit, joihin lehti toivotaan lähetettävän suoraan.

Sähköisiä lehtiä pääset lukemaan täällä: www.kotiseutuposti.fi
Tietopankki palvelee verkossa

Kattava Tietopankki, jossa Järjestöosaamisen tietopankki-osio yhdistystoiminnan eri tilanteisiin:
 
Tietoa jäsenistä ja jäsenyydestä
 
Jäsenet ja liittyminen -osiossa tietoa Kotiseutuliiton jäsenistä, jäsenluettelo sekä kaikki jäsenedut ja jäsenpalvelut:

 
Jäsenistön uutisia ja tapahtumia verkkoon ja jakoon

Jäsenet voivat toimittaa Kotiseutuliiton tiedottajalle omia uutisiaan, ne julkaistaan kotiseutuliitto.fi-sivuston uutisissa ja jaetaan jatkossa myös uutiskirjeessä. Hyvät toimintamallit ja ideat laitetaan siis jakoon! Lähettäkää valmiit uutisenne tiedottajalle osoitteeseen elina.kuismin@kotiseutuliitto.fi.

Jäsenet voivat myös tiedottaa omista tapahtumistaan liiton sivujen valtakunnallisessa tapahtumakalenterissa. Kalenteri ja tapahtumien ilmoituslomake sijaitsevat Ajankohtaista-valikossa. 

Kotiseutuliitto verkossa
Kotiseutuliitto verkossa
Kotiseutuliitto/Facebook
Kotiseutuliitto/Facebook
Kotiseutuliitto/Twitter
Kotiseutuliitto/Twitter
Kotiseutuliitto/Instagram
Kotiseutuliitto/Instagram
Share
Tweet
Forward

 Päivitä tietojasi


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Kotiseutuliitto · KALEVANKATU 13 A · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp