Bekijk deze e-mail in uw browser

Tweede fase restauratie Martinus monument van start

In de eerste fase van de restauratie, die zich uitstrekte over de maanden juni tot en met oktober 2013, werden al de nodige werkzaamheden uitgevoerd om het rijksmonumentale gebouw te behouden voor de toekomst. Tijdens deze werkzaamheden bleek echter dat de kwaliteit van het overige, nog niet gerestaureerde, muurwerk slechter was dan voorzien. Uit onderzoek naar de samenstelling en de samenhang van het bestaande voegwerk bleek dat ook hier restauratie urgent was.
                                                                                                                                 
Begin juni is de restauratie van met name de noord-oostgevel van het schip, aan de zijde van de Korenmarkt, van start gegaan. De totale kosten van het project bedragen € 316.402,--. De Provincie Limburg deelt voor 50% in deze kosten. De gemeente Weert en het Bisdom Roermond dragen ieder 20% in de kosten bij. Het overige bedrag wordt door de Stichting Martinus Monument uit eigen middelen, daarbij gesteund door bijdragen van de Vrienden van Martinus, bekostigd.

Praktijkervaring voor restauratieleerlingen

De werkzaamheden bij de 2de fase van de restauratie bestaan voornamelijk uit voegwerk en het uitkappen en inboeten van stenen, een project dat zo'n 4.500 à 5.000 manuren in beslag zal nemen.  Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zullen onder de kundige begeleiding restauratieleerlingen worden ingezet. Op deze wijze kunnen leerlingen uit het restauratie onderwijs in de praktijk het restauratie ambacht leren van vaklieden en tevens praktijkervaring opdoen.
 

Gedeputeerde Lebens van de Provincie Limburg had naar aanleiding van de subsidieverlening van de provincie de volgende lovende woorden voor de Stichting: "Het mooie van dit restauratiewerk is de inzet van leerling- en restauratievaklieden. Bovendien zijn vanuit de Stichting Martinus Monument vrijwilligers betrokken bij het bouwkundig behoud van dit monument. Dat geeft dit restauratieproject extra waarde".
Onze website is geheel vernieuwd.
Neem snel een kijkje op
www.martinusmonument.nl
 

Verwarming en brandveiligheid

De zomer is net begonnen dus de verwarming hoeft voorlopig nog niet aan. Toch willen wij u laten weten dat u er de komende winter in de Martinus weer warmpjes bij zit. Enige tijd geleden hebben we een nieuwe verwarmingsketel laten plaatsen.

Verder is de Martinus qua brandveiligheid weer helemaal up-to-date. Nadat in 2012 door Siemens en Pevo een zogenaamd ontruimingsalarminstallatieplan is opgesteld is de Stichting aan de slag gegaan met de in het plan opgenomen actiepunten. De extra brandmelders en sensoren zijn aangebracht, het brandmeldingspaneel is geïnstalleerd zodat in geval van brand direct de brandhaard kan worden gelokaliseerd. Daarnaast is er een beheerder voor de brandmeldinstallatie aangesteld en wachten wij enkel nog op het certificaat.

 

Vrienden dragen hun steentje bij

In 2013 zijn aardig wat kosten gemaakt. Het restaureren van de zuid-oostgevel, de schilderswerkzaamheden, de reparaties aan het dak, de plaatsing van extra brandmelders en aanpassingen aan de meldinstallatie. Dit alles bij elkaar heeft ruim € 600.000 euro gekost. Ook voor 2014 staat er weer een fiks bedrag aan kosten te wachten.

Met de bijdragen van Rijk, Provincie, gemeente, het bisdom en particulieren fondsen komen we  al een heel eind. Onze eigen middelen zijn niet oneindig en uw Vriendschap is dan ook zeer nodig. Wij blijven echter op zoek naar mensen die Vriend willen worden van Martinus. Misschien kent u nog wel een toekomstige Vriend.

Via onze speciale website: www.vriendendragenhunsteentjebij.nl is vriend worden een kleine moeite en kan al vanaf € 2,-- per maand. Vrienden die op een andere wijze hun steentje bij willen dragen kunnen contact opnemen met Hub aan den Boom (voorzitter) via 0495-520054.

Wij stellen uw Vriendschap bijzonder op prijs!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2014 Stichting Martinus Monument, All rights reserved.