Juli 2016

U heeft deze nieuwsbrief al eerder ontvangen. Echter een aantal linkjes bij de artikelen werkten niet. In deze nieuwsbrief kunt u wel doorklikken naar de juiste artikelen.
Excuses voor het ongemak.

Onderwerpen: Knelgevallenregeling per januari 2017, Speciale regeling voor stoppers, Mestscheiding vereist scherp toezicht, Correcte uitvoering huwelijkse voorwaarden, Berekeningswijze grondgebondengroei, Is een GPS-meting nuttig.

 

Knelgevallenregeling per januari 2017

Per januari 2017 treed deze nieuwe regeling in werking. De regeling vervangt de AMvB grondgebonden groei. Benieuwd of dit ook voor u van toepassing is?

> Bekijk de wijzigingen

 
 

Speciale regeling voor stoppers

Veehouders die willen stoppen voor 1 januari 2020 kunnen beroep doen op de stoppersregeling. Deze regeling vormt een uitzondering binnen het Actieplan Ammoniak Veehouderij. 

Bekijk de voorwaarden

 

Mestscheiding vereist scherp toezicht!

Mestscheiding kan het begin zijn van een hoop ellende. Belangrijk is een goede sluitende administratie. Eventuele boetes kunnen hiermee voorkomen worden.

> Lees meer

 

Correcte uitvoering huwelijkse voorwaarden

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Het is erg belangrijk dat deze correct worden uitgevoerd. Anders kan de rechter bij de echtscheiding bepalen dat er sprake is van een huwelijk in ge­meen­schap van goederen, met alle consequenties van dien voor de onderneming.

Lees meer

 
 

Berekeningswijze grondgebonden groei

Vanaf 1 januari 2016 moet de melkveehouderij reke­ning houden met de AMvB grondgebonden groei. Voor de controle moet voor alle stelsels in de meststoffenwet in één contro­lejaar  de ondernemer dezelfde gegevens gebrui­ken.

>Lees hier hoe het werkt

 
 

Is een GPS-meting nuttig?

Menig landbouwbedrijf heeft een GPS-meting laten uitvoeren om aan te tonen dat de opper­vlakte landbouwgrond groter is dan dat de RVO aan­neemt. Het eindresultaat valt vaak tegen. 

> Lees hier waarom

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2016 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.