September 2016
 

Deutsche Bank

Het gerechtshof heeft bepaald dat een fruitteler geen aflossingsvergoeding hoeft te betalen aan de Deut­sche Bank vanwege het vervroegd aflossen van een lening.

> Kjk hier voor meer informatie

 
 

Verband veehouderij en gezondheid

Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ gepubliceerd. Er zijn moge­lijke verbanden gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid.

> Lees meer

 

Ontbinding pachtovereenkomst

Het is raadzaam om gepachte gronden te gebruiken volgens de pachtovereenkomst en te zorgen dat er sprake is van bedrijfsmatige landbouw. Als hier niet aan is voldaan, kan dit reden zijn voor ontbinding van de pachtovereenkomst.

> Hier meer over de uitspraak

 

ZZP'ers inhuren

Als het zeker is dat de arbeidsrelatie niet voldoet aan de voorwaarden van een echte of (niet uit te sluiten) fictieve dienstbetrekking, is het verstandig de gemaak­te afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeen­komst van opdracht. 

Hoe? Leest u hier

 
 

Attentiepunten EA-vanggewas

Sommige landbouwers zullen na de oogst van gewas­sen een EA-vanggewas moeten telen om te voldoen aan de vergroeningsverplichtingen (ecologisch aan­dachts­gebied).

> Lees meer

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2016 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.