Oktober 2015
 

Mestverwerking al geregeld?

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten hiervan een vastgesteld percentage laten verwerken. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Het is raadzaam na te gaan in hoeverre op dit moment aan deze verplichting is voldaan.

> Lees meer

 
 

Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij

Eind september is het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij gepubliceerd. In hoofdlijnen komt dit wetsvoorstel overeen met de AMvB, welke dit voorjaar bekend werd gemaakt.

> Lees meer over het wetsvoorstel

 
 

Belastingplan 2016

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2016 aangeboden. De belangrijkste maatregelen die de land- en tuinbouw (kunnen) raken staan overzichtelijk op onze website.

> Bekijk de maatregelingen

 
 

Kringloopwijzer 2015: onderneem actie

Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot zijn vanaf dit jaar verplicht een kringloopwijzer op te stellen. Vanaf 2016 geldt deze verplichting voor alle melkveebedrijven.

> Lees meer over de kringloopwijzer

 
 

Nb-vergunningen en voorlopige emissiefactoren

Een melkveehouder kreeg een Nb-vergunning voor een nieuwe rundveestal. Voor het stalsysteem was nog geen definitieve emissiefactor vastgesteld, maar er was wel een voorlopige factor van 4,7 kg ammoniak per jaar per dier toegekend. Kan deze voorlopige emissiefactor nog worden bijgesteld na een periode? 

> Lees de uitspraak van de Raad van State

 
 

Voorwaarden vanggewas

De voorwaarden voor vanggewassen zijn afhankelijk van de regeling op grond waarvan de teelt van vanggewassen verplicht is. Lees op onze website alles over de voorwaarden voor  EA-verplichting, stikstofbindend EA-gewas en maïs op zand- en lössgrond.

> Bekijk de voorwaarden

 

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Naast deze nieuwsbrief kunt u ook informatie ontvangen via Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+. We houden u graag op de hoogte van interessante items die verband houden met ondernemerschap.

afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2015 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.