April 2016
 

Wijzigingen Gecombineerde opgave

Er zijn weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Gecombineerde opgave 2016. Op onze website hebben we de belangrijkste wijzigingen handig voor u op een rijtje gezet.

> Bekijk de wijzigingen

 
 

Attentiepunten Gecombineerde opgave

Waar moet ik op letten bij het invullen van mijn Gecombineerde opgave? Naast de wijzigingen die we voor u op een rij hebben gezet hebben we ook een aantal attentiepunten en tips verzameld.

Bekijk de attentiepunten en tips

 

Voorkom dat uw betalingsrechten vervallen!

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overgedragen worden.

> Lees meer

 

Wijzigingen EA-vanggewassen

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aandachtsgebieden).

> Bekijk de wijzigingen

 
 

Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 2 maart geoordeeld dat een ondernemer die overgaat van de landbouwregeling naar de btw-regeling, recht heeft op aftrek van btw op de aanfokkosten van jongvee en melkkoeien die op dat moment op het bedrijf aanwezig zijn. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren.

> Bekijk de uitspraak 

 
 

Blijvend grasland?

Een perceel grasland wordt als blijvend grasland gezien, wanneer het perceel tenminste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Is dit niet het geval, dan is er sprake van tijdelijk grasland, dat onder bouwland valt.

> Bekijk de regels en codes

 

Aanscherping criterium actieve landbouwer

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen, moet men voldoen aan het criterium actieve landbouwer. Dit criterium is per 1 januari 2016 aangepast. Bedrijven die staan ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit niet zijnde een landbouwbedrijf en als nevenactiviteit landbouw bedrijven, kunnen alleen nog in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen indien door middel van een accountantsverklaring kan worden aangetoond dat de landbouwactiviteit niet onaanzienlijk is.

> Lees meer over deze aanscherping

Belangrijke data

1 april t/m 15 mei 2016
Gecombineerde opgave 2016
 
15 april 2016
Uiterste datum aanvragen subsidieregeling jonge landbouwers
 
30 april 2016
Uiterste datum indienen kringloopwijzer over 2015 voor melkveebedrijven
 
15 mei 2016
Uiterste datum insturen accountantsverklaring als landbouwactiviteiten nevenactiviteiten zijn.
 
15 mei 2016
Uiterste datum aanmelding stikstofdifferentiatie
 
15 mei 2016
Uiterste datum melding overdragen beheereenheid (SNL-subsidie)
 
15 mei 2016
Uiterste datum melding overdracht betalingsrechten

afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2016 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.