Juli 2016 versie 2
 

Fosfaatefficiëntie melkvee

De fosfaatefficiëntie is voor veel melkveebedrijven een belangrijk kengetal. Een lagere fosfaatproductie levert namelijk een aantal belangrijke voordelen op.

> Meer over de voordelen

 
 

Uitsluitingsclausule bij schenkingen

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is de uitsluitingsclausule van goederen van toepassing indien dat vooraf of op het moment van schenking bepaald is. 

Lees meer

 

Consequenties verhinderen bedrijfscontrole!

Een controleur van het Centraal Orgaan voor Kwali­teitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) bezocht een veehouder voor een onaan­gekondigde controle op de randvoorwaarden. De vee­houder gaf aan niet aan de controle te willen meewer­ken. Dit had grote gevolgen.

> Meer over de consequenties

 

Let op: regels pachtovereenkomst!

Er zijn twee kernvereisten voor het aannemen van een pachtovereenkomst. Ten eerste moet een boerderij of grond in gebruik verstrekt, wor­den voor bedrijfsmatig gebruik. Ten tweede moet er een tegenprestatie zijn overeengeko­men.

> Lees meer over de regels

 
 

Vaccinatie tegen Q-koorts voor 1 augustus

Publieksbedrijven, professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbe­drijven hebben tot 1 augustus 2016 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts.

>Meer over de regels

 
 

Onduidelijkheid over betalingsrechten

Door de late toekenning van betalingsrechten en be­zwaren die nog lopen tegen de toekenning of afwijzing van betalingsrechten, weten veel landbouwers niet waar ze aan toe zijn bij de benutting voor 2016. Hier­door kunnen zich lastige situaties voordoen.

> Lees meer

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2016 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.