Eindejaars- en nieuwsjaarstips
 

Mestverwerking tips

Begin 2016 moet de mestboekhouding over het jaar 2015 afgerond worden De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2016 doorgeven worden aan de RVO. Bedrijven die in 2016 willen meedoen aan derogatie moeten voor 1 februari 2016 een bemestingsplan op­stellen. 

> Lees meer 

 
 

Fiscale tips

Als u in 2015 een bedrag tussen € 2.301 en
€ 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschalig­heidsinvesteringsaftrek.


> Lees meer over de fiscale voordelen

 
 

Overige tips

Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).
 

> Lees verder

 
 

Belangrijke data

T/m 31 december 2015
Indiening Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) en driepartijenovereenkomst
 
T/m 31 december 2015
Aanmelding fosfaatverrekening
 
T/m 31 januari 2016
Aanmelding derogatie 2016 en opgave aanvullende gegevens mest 2015
 
T/m 31 januari 2016
Aanlevering bewijs aangaan financiële verplichtingen mestverwerking in verband met de Wet grondgebon­den groei melkveehouderij
 
31 januari 2016
Mestboekhouding 2015 en bemestingsplan 2016 gereed

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2015 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.