Mei 2015

Melding Diergezondheidsfonds noodzakelijk voor mogelijke vergoedingen

Nagenoeg alle bedrijven met dieren wordt aangeraden om uiterlijk op 15 mei 2015 een melding Diergezondheidsfonds (DGF) in te dienen. Hiermee worden eventuele toekomstige vergoedingen uit dit fonds veiliggesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoedingen voor vaccinatie of bloedonderzoeken. Deze nieuwe opgave is terug te vinden op het scherm bij mijn.rvo.nl waar ook de link naar de Gecombineerde Opgave (GO) is opgenomen.

Diergezondheidsfonds
Het DGF is een fonds waaruit de bestrijding en bewaking van besmettelijke dierziekten zoals mond- en klauwzeer, Q-koorts en blauwtong wordt bekostigd. Ook vergoedingen en kostenreducties voor veehouders worden hieruit bekostigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor vaccinaties, bloedonderzoek en andere testen.

Staatssteun
Vanaf dit jaar moet, als gevolg van gewijzigde regelgeving, een mogelijke ontvanger uit dit fonds jaarlijks vooraf een melding doen dat het bedrijf binnen de grenzen valt die aan deze vorm van staatssteun worden gesteld.

Doelgroep
Alle bedrijven met runderen, varkens, kippen, kalkoenen, eenden, schapen en geiten kunnen eventueel voor een vergoeding vanuit het DGF in aanmerking komen. Deze bedrijven wordt dan ook dringend aangeraden om de melding in te dienen.

Melding
De melding is te vinden via
www.mijn.rvo.nl, direct onder de link naar de GO.
Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar deze melding in de GO wordt opgenomen.

 

Ons Advies

De melding voor het Diergezondheidsfonds is een aparte melding, los van de GO. Het is op dit moment nog niet duidelijk of hiervoor ook uitstel geldt, zoals voor de GO. Ons advies, aan ieder bedrijf met de benoemde diercategorieën, is om deze melding uiterlijk op 15 mei in te dienen. De melding kost weinig tijd omdat alle gegevens al zijn ingevuld.

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2015 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.