September 2016
 

Belangrijke data

Belangrijke data om rekening mee te houden.

30 september 2016:

  • Uiterste datum inzaai EA-vanggewas
  • Uiterste datum wijzigen basisgegevens fosfaatrechten melkvee

> Kjk hier voor meer data

 
 

Maximale fosfaatproductie

Het is verstandig uit te rekenen wat de maxi­male fosfaatproductie dit jaar mag zijn en welke veestapel omvang  daarbij hoort. Overtreding kan leiden tot een boete.

> Lees meer

 

Melkveefosfaatreferentie niet zorgvuldig vastgesteld

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 15 juni 2016 twee uitspraken gedaan in een beroepsprocedure die door 32 melkveehouders was aangespannen. Het ging om de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie (MVFR) in het kader van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verant­woorde groei melkveehouderij (Wvgm).

> Hier meer over de uitspraken

 

Uitstel betaling belasting bij bijzondere omstandigheden

Heeft u tijdelijk betalingspro­blemen hebben door bijzondere omstandigheden? U kunt uitstel van betaling van belastingen aanvragen. 

Hoe? Leest u hier

 
 

Controleer uw basisgegevens fosfaatrechten melkvee

Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding in ver­band met de invoering van het stelsel van fosfaat­rech­ten in de melkveehouderij per 1 januari 2017. 

> Lees meer

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2016 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.