September 2016
 

Uitstel wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee

De introductie van de zogenaamde fosfaatrechten voor de melkveehouderij wordt een jaar uitgesteld. Staatssecretaris van Dam heeft als reden opgegeven dat het huidige wetsvoorstel door de Europese Commissie gezien wordt als een ongeoorloofde staatssteun.

> Bekijk hier alle feiten op een rij

 

Landbouwbeleid EZ 2017

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zet in op een aantal speerpunten en beleidswijzigingen in de landbouwsector. In dit artikel hebben we ze voor u op een rijtje gezet.

> Lees meer

 

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Als niet of niet tijdig een vanggewas wordt ingezaaid, kan dit leiden tot een boete, een korting op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag en/of natuursubsidie én op het (automatisch) intrekken van derogatie. Lees in ons artikel de regelgeving rondom tijdige inzaaiing.

> Hier meer over de uitspraak

 
 

Stand van zaken asbestsubsidies

Begin dit jaar is een subsidieregeling opengesteld voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2019. Benieuwd naar de mogelijkheden?

> Lees meer op onze website

 
 

Belangrijke data

t/m 31 december 2016
Aanmelding fosfaatverrekening

 

 

Generieke afroming pluimvee- en varkensrechten 

In het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is ook een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt varkens- en pluimveerechten generiek te korten. Medio 2017 wordt op basis van CBS-cijfers over de fosfaatproductie in 2016 bepaald of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

> Lees meer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Naast deze nieuwsbrief kunt u ook informatie ontvangen via Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+. We houden u graag op de hoogte van interessante items die verband houden met ondernemerschap.

afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2016 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.