Nieuws van de loonadministratie

Het eind van het jaar is al weer in zicht en daarom willen wij u graag een aantal zaken onder de aandacht brengen. Wij geven u bewust een beperkte greep uit het zeer grote aanbod van nieuws en tips. Uiteraard kunt u bij vragen of als u meer informatie wenst contact met ons op nemen, telefoon: 0546-672648 of e-mail: e.haandrikman@accuraat.com of a.machielsen@accuraat.com. Wij staan u graag te woord!

 

Kerstpakketten

Bent u van plan uw werknemers te verrassen met een kerstpakket, houdt er dan rekening mee dat op een kerstpakket (maximaal € 70) een eindheffing van 20% van toepassing is, welke moet worden meegenomen op de aangifte loonheffingen van december 2013.
Dit geldt als de werkkostenregeling  niet wordt toegepast in uw bedrijf. Als u de werkkostenregeling toepast moet het binnen de vrije ruimte vallen, u betaalt eindheffing (80%) over het bedrag dat de vrije ruimte overstijgt.

 
 

Auto van de zaak

Maakt u gebruik van de regeling “auto van de zaak” en wordt er een fiscale bijtelling gedaan op het loon? Geeft u dan een wijziging van auto tijdig door en wees u bewust van de regelingen die er zijn om geen bijtelling te betalen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Eindejaarstips.

 

Afdrachtvermindering Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de huidige Afdrachtsvermindering Onderwijs. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder de naam “Praktijkleren”. De aanvraag voor deze subsidieregeling gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Het AgentschapNL zal controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet en eventueel een subsidie toekennen van maximaal € 2.700,-, afhankelijk van het aantal aanvragen. Er is namelijk in totaal een bedrag beschikbaar van 1,4 miljoen.

! Let op: Indien u momenteel gebruik maakt van de Afdrachtvermindering Onderwijs, verandert uw aangifte loonheffingen met ingang van 1 januari 2014, aangezien de afdrachtsvermindering niet meet maandelijks wordt verrekend !

WAO/WIA

Werkgevers ontvangen in 2014 een eenmalige teruggaaf van 28,82% van de basispremie Aof  zoals dat over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 in de loonaangifte is verwerkt. Deze Aof-premie is in 2013 4,65% en is beter bekend als de basis premie WAO/WIA. De Staatssecretaris  van Financiën wil hiermee de verhoging van de sectorpremie compenseren. De Belastingdienst berekent op basis van de bij  haar bekende gegevens of uw onderneming recht heeft op een teruggaaf. U ontvangt hierover een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken. Wanneer u deze beschikking precies ontvangt, is nog niet duidelijk. 

Nieuwe Premiekorting

Met ingang van 1 juli 2014 hebben werkgevers die jongeren tussen 18 en 27 jaar aannemen die vanuit een bijstand- of WW uitkering situatie komen recht op een nieuwe premiekorting. Deze premie korting geldt alleen wanneer ze de jongere een contract aanbieden voor ten minste een half jaar en voor ten minste 32 uren per week. De premiekorting bedraagt maximaal € 3500,-. In 2014 is de premiekorting echter maximaal € 1.750,- omdat deze regeling op 1 juli 2014 in werking treedt. De korting kan wel worden toegepast op werknemers die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 in dienst zijn gekomen.

 

Beschikking premie Whk

De Belastingdienst verstuurt vanaf 18 december beschikkingen met betrekking tot de gedifferentieerde premie Whk (voorheen gedifferentieerde premie WGA). Graag ontvangen wij een kopie van deze beschikking, zodat wij rekening kunnen houden met het juiste premiepercentage in 2014.

 

Modernisering Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom in de Ziektewet te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband ('flexwerkers', in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)). Nu verdwijnen tijdelijke krachten nog in de Ziektewet, maar het is de bedoeling dat werkgevers verantwoordelijk blijven voor hun zieke flexwerkers. Om dit te bereiken wordt onder andere de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt u via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers.

De maatregelen gelden voor flexwerkers. Onder flexwerkers die in de Ziektewet komen worden verstaan::

  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden;
  • werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan;
  • werknemers zonder een nieuw dienstverband die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking).
 

Aanlevering gegevens loonadministratie 2013

Heeft u nog mutaties die verwerkt moeten worden in de loonadministratie over 2013? Dan vragen wij u deze zo spoedig mogelijk aan te leveren, zodat de loonstroken ruim voor kerst aan u verstuurd kunnen worden.

Wij zullen u begin 2014 de afsluiting van de loonadministratie 2013 toesturen.

! Houdt u rekening met de feestdagen bij het betalen van de lonen en de loonheffingen !

 Wij wensen u fijne kerstdagen

en een ondernemend 2014!!

afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2013 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.