Copy

Siin on Wings for Wheelsi suvise Morning Dew 2 (Hommikune kaste 2) laagri kokkuvõte. Head lugemist!
Ülevaade laagrist „Hommikune kaste 2”

Vaevalt jõudnud lahti pakkida kotid pärast laagrit Väljakutse 8 (Challenge 8) ja veidi hinge tõmmata, oli aeg siirduda järgmisse laagrisse. Kui laagri “Väljakutse” programmi eesmärk on tutvustada Jeesust Kristust neile, kes teda veel ei tunne, siis “Hommikust kastet” (Morning Dew) võib nimetada treeninglaagriks neile kristlastele, kes vajavad tahkemat vaimulikku toitu.

Kuigi Wings for Wheels’i meeskond mõtles pärast hooaega juba puhkusele, mõistsime, et Jumal tahab endiselt veel palju teha, seepärast oli meil vaja olla valmis ootama ning palju saama. Tundus, et kõige suuremaks väljakutseks on meie füüsiline väsimus ning ilm, mis prognoosi kohaselt pidi olema sobimatu. Aga nagu on ustav Jumal, tuleb ka meil seista usus ning vaadata, mis toimub siis, kui me palvetame ning Issandale loodame.

„Hommikune kaste 2” toimus Liepupe külalistemajas „Vecmuiža” 27.-30.07. Korraldajad ning abilised saabusid veidi varem, et teha ettevalmistustöid ning vähehaaval liitusid meiega osalejad – 10 inimest Läti kõigist neljast piirkonnast. Pooled neist osalesid esimeses „Hommikuse kaste ” laagris eelmisel aastal, ülejäänutele oli laager esimene.

Esimese õhtu programm algas lõbusa tutvumismänguga ning “inglite” loosimisega. Igaüks tõmbas endale paberilehe ühe laagrilise nimega seda paljastamata ning palvetas tema eest kogu laagri vältel. Polnud keelatud ka sellele inimesele üllatusi teha ja salaja kingitusi kinkida. Esimene päev lõppes lõkke ümber õpetusega sellest, mida tähendab olla Jeesuse jünger ning kuidas teha jüngriteks teisi.

Igal hommikul oli soovijail võimalus osaleda ülistusel, aga kell 9.00 tuli koguneda hommikuvõimlemisele. Pärast seda loeti kümne minuti jooksul peatükk Uuest Testamendist ning seejärel jagati teistega seda, mis kellegi meelest loetus eriti oluline tundus. Neile, kes seda varem polnud praktiseerinud, meeldis loodetavasti päeva alustamine Sõna lugemise ning selle üle mõtisklemisega ning nad teevad seda edaspidigi.

Teisel päeval tuli meile külla Riia Evangeelse Nelipühi koguduse “Lootus” (Ceriba) pastor Janis Sadovskis. Tema innustavat õpetust sellest, kuidas rakendada teadmisi Jumalast igapäevases elus hindas iga kuulaja. See oli päev, mil meile olid eriti olulised ilmastikuolud ning Taevane Isa õnnistas meid ilmaga, mis oli ideaalne matkaks mere äärde. Kuigi viis kilomeetrit mööda metsateed pole kerged, kui osa matkajaist liigub ratastoolis, andis Jumal jõudu sellega hakkama saada ning võisime täiel rinnal nautida ilusat päeva. Seekordne matk oli eriline selle poolest, et mere ääres toimus ristimine – üks osalejaist andis oma elu Jeesusele Kristusele. See oli pidu meile kõigile!

Õhtul algas vihm, seepärast toimus õhtuprogramm lõkke asemel siseruumides. Õhtune loeng puudutas Püha Vaimu isikut, ande ning vaimuga ristimist. Õhtu lõpus palvetasime nende osalejate eest, kes soovisid Püha Vaimuga ristimist. Püha Vaimu ligiolu täitis ruumi ning Ta puudutas kõiki, sõltumata sellest, kas keegi seda tundis või mitte.

Kolmapäevane loeng oli eriline selle poolest, et meiega rääkis, enese teadmata, misjonär ja lektor Bernadette Todd, kes on sündinud Jamaikal, aga nüüd elab USA-s. Vaatasime videot tema elust ning see tuletas meile järjekordselt meelde, et Jumal on alati valmis päästma meeleheitest ja lootusetusest, et Tema on vägi ilmelisel viisil kasutada inimesi, kes usaldavad oma elu Temale.

Pärastlõunal oli meil aega mõtiskleda ning kirjutada oma kokkuvõte laagris kogetust. Hiljem oli aega ka meelelahutuseks – viktoriin ja sportmängud, mis kõiki lõbustasid. Kuigi vihm kord lasi meid õue, kord sundis siseruumidesse, lõppes õhtu lõkke ümber, kus iga osaleja andis tunnistust laagris omandatust.

Väga ruttu saabusid viimane laagripäev ning lahkuminek. Enne ärasõitu palvetasime iga osaleja eest – nii konkreetsete vajaduste kui ka Jumala õnnistuse ning juhtimise eest. Täitugu unistused ning head kavatsused ning ärgu jäägu need ainult soovide tasandile.

Suur tänu kõigile, kes toetas meid palvete, raha ja praktilise abiga! Wings for Wheels alustab jälle septembris ning me usume, et Jumal on valmistanud meile palju uksi, mida avada nii oma kui teiste inimeste elus.


Rohkem pilte saab näha siit
Video on siin
Leia W4W Facebookist here
 
Õnnistusi soovides,
“Wings for Wheelsi” meeskond
Youth with a Mission – Riga
Copyright © 2015 Wings for Wheels, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp