Copy

Armeenias toimus esimene laager liikumispuuetega inimestele. Wings for Wheels saatis Ruzanna neile appi. Alljärgnev on tema ülevaade Armeenias tomunust. Põnevat lugemist!
Armeenias toimus 26.-29.8. 2015 esimene “Väljakutse” laager liikumispuuetega inimestele.


Arvan, et see on Armeenias esimene sellelaadne ettevõtmine, kus erivajadustega inimesed tulevad kokku selleks, et koos huvitavalt ja tavapärasest veidi erinevalt aega veeta ning kus see kõik on osalejaile uus ja harjumatu, nagu laagri nimigi ütleb.

“Väljakutse” on ka võimalus mõelda elu mõtte üle, mõista, et sõltumata oma eluolukorrast ollakse samasugused nagu kõik teisedki ning et kõige olulisem on kõigele vaatamata edasi minna.

Olen väga rõõmus, et sain osaleda laagri korraldamises, olla osaline neis sündmustes ning sain uusi sõpru. Loodan, et see on Armeenia rahva jaoks esinene samm selles valdkonnas ja samm edasi millegi suure ja uue suunas.

Olen rõõmus ka selle üle, et “Wings for Wheels’i” meeskond on neile eeskujuks.

Laagrist võttis osa 15 osalejat, lisaks abilised ning korraldajad.

Iga päev algas võimlemisega ning Jumala Sõna lugemisega. Igal osalejal oli võimalus külastada füsioterapeuti. Igapäevased olid vestlused vaimulikuga ning arutelu invaliidsust puudutavate küsimuste üle Armeenias ja probleemide üle tervikuna, mängud, ujumine basseinis ning loomulikult üks peamisi päevi – ekstreempäev.

Toimus Reis Usbekistani.
Paljudel oli laagri alguses küsimus “Mis meid ees oodab?”.


Orienteerumine ja mängud

Meisterdamine/Töötuba

Laagrilehe toimkond

Intervjuu


Just sel viisil aidati ratastoolis olijail liikuda mööda Armeenia mägiteid. Korraks seisatus teel liiklus ning äratasime suurt tähelepanu. Arvan, et kogu linnas märgati meid.


Ekstreempäev: hirmu ületamine kõrguses ning ümbritsev ilu.


Ootan järge!

Austusega
Ruzanna Setjan
Wings for Wheels
Riia Noorte Missioon
Copyright © 2015 Wings for Wheels, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp