Copy
Siin on Wings for Wheelsi mini-jüngrikooli kokkuvõte. Head lugemist!
Mini-jüngrikool 2016
Selle aasta 4.-18. juunil toimus Liepupe vallas Vecmuiža külalistemajas esimest korda Noorte Missiooni ajaloos liikumispuudega inimestele mõeldud mini-jüngrikool üheksa õpilasega. See kaks nädalat kestnud kool oli suureks väljakutseks õpilaste füüsilisele ja vaimsele vastupidavusele, kuid sellest sai ka suurepärane võimalus kogeda Jumala väge inimlikus nõrkuses.
Grupipilt 
Loenguid pidasid lektorid nii Lätist kui välismaalt: Kaspars Ezeriņš, Kristīna Ēce, Marika Bērtule, pastorid Agris Ginko ja Oļegs Jermolajevs, Katie Leatherwood (USA), Helina ÕpetajaVoogne (Eesti) ning Clarita Agsagani (Filipiinid, Soome).
 
Esimesel õhtul tutvustati õpilastele mini-jüngrikooli programmi ning Noorte Missiooni Riia tööharu „Tiivad ratastele“ („Wings for Wheels“). Järgnevatel päevadel uuriti innukalt ja intensiivselt mitmesuguseid teemasid: Jumala ülistamine, NM-i ajalugu Lätis ning kogu maailmas, Püha Vaim, üks-ühele evangelism, kristlik maailmavaade, patt ning Jeesuse risti tähendus, Jumala iseloom, vaimulik sõjapidamine, identiteet Kristuses jne. Peale pühapäevaõhtust jumalateenistust, mille viis läbi Ģ. Ašnevics, Riia Vīlande Baptistikoguduse pastor, oli õpilastel vaba õhtu ning tasapisi hakkasid nad end õpikeskkonnas koduselt tundma.
 
Iga õppepäev algas hommikuvõimlemise ja eestpalvega, millele järgnesid loengud ja muud tegevused. Vabal ajal täitsid õpilased agaralt oma loovalt vormistatud päevikuid, tehes kokkuvõtteid loengutes kuuldust, et Õppiminemeelde jätta tähtsamaid avastusi ning Jumala juhatusel kasvada. Kolm korda toimusid väikegrupid, mis pakkusid avatud õhustikku erinevate huvitavate teemade arutamiseks ning üksteise paremaks tundmaõppimiseks. Iga päev oli õpilastel võimalus kohtuda individuaalselt ühega kooli juhtidest, et rääkida sellest, kuidas neil läheb ning et juht saaks hinnata õpilase suutlikkust õppeteemasid mõista ning kooli nõudeid täita.

Teeõhtu kõnelejatega andis õpilastele võimaluse saada vastuseid enda küsimustele ning jagada oma muljeid loengus kuuldust. Õpilased ei lasknud väsimusel endast võitu saada ja võtsid suure innuga osa mitmesugustest sportmängudest. Õpitu praktiliseks ellurakenduseks võeti aeg, mil õpilased Ülistus pintsligapalvetasid rühmadena Läti valitsuse, Euroopasse voolavate põgenike, koguduste ja tagakiusatud kristlaskonna eest. Üks hommikuist algas loomingulise ülistusega. Õpilased ülistasid Jumalat nii, nagu igaühel südames oli, väljendades oma kiitust värvide ja pintsli abil. Neid julgustati igal päeval praktiseerima üht Püha Vaimu viljadest, et kasvada ning lasta Pühal Vaimul end vormida.
 
Mini-jüngrikooli jooksul õppisime palju kasulikku, näiteks, et ülistus pole kindel muusikastiil ega -žanr ega toetu tunnetele, vaid Jumala Sõnale; et meie maailmavaade on justkui kaart, mida oma eludes järgime, ning et on tähtis, et kaart oleks tõene ja kompass näitaks õiget suunda. Kristlaste jaoks on need kaart ja kompass Jumal ning Piibel.
 
Unustamatu ja elevusttekitav oli matk mere äärde, mis oli seotud õpitu praktilisePuhkus mere ääres ellurakendamisega. Õpilastel oli ka üks päev misjonipraktikat, mil teenisime Valmiera Baptistikoguduses. Paarile õpilasele oli see esimest korda oma tunnistust publiku ees kõnelda. Mõni neist oli väga närviline, kuid tegu oli suurepärase kogemuse ning võimalusega teenida koguduseliikmeid, kuivõrd õpilaste lood andsid jõudu paljudele. See oli suur rõõm!
 
Kooli lõpetas armastussöömaaeg, mil jagati tunnistusi õpingute jooksul avastatust ja mõistetust. Neid kokku võttes võib öelda, et iga õpilase jaoks oli tegu õnnistatud ajaga, mil Jumalaga koos  olles laoti või tugevdati vundamenti edasiseks eluks Kristuses. Loengutes saadud praktilised teadmised aitavad õpilastel paremini ära tunda oma vaimseid vaenlasi ning nende vastu võidelda. Kristuse jüngrite peamine ülesanne on jõuda evangeeliumiga teiste inimesteni – ning teha seda tundlikult, et luua huvi ja soov järgida Jeesust.
 Lõpetamine
Lõpetamise tseremoonia juhatas sisse Läti hümn. Kõik üheksa õpilast said diplomi ning kaks ainepunkti NM’i Rahvuste Ülikoolis (University of the Nations). Esimene mini-jüngrikool liikumisraskustega inimestele on jätnud oma jälje ajalukku. Aitäh kõigile, kes meid toetasid nii rahaliselt kui eestpalvetega!
 
Jumal õnnistagu teid!
"Wings for Wheels" meeskond
Noorte Missioon, Riia
 
Rohkem pilte saab vaadata siit
Copyright © 2016 Wings for Wheels, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp