Copy
Laatste nieuws rondom de nieuwe woonbuurt Westwaard in Kaatsheuvel met een landelijk dorps karakter.
View this email in your browser
Ten westen van de Sweensstraat in Kaatsheuvel komt de nieuwe woonbuurt Westwaard. Een gemoedelijke buurt met een dorps, landelijk karakter.
Plan openbare ruimte fase 1 Zuid bijna klaar
Het plan over de bestrating, trottoirs, bomen, parkeerplaatsen en dergelijke is bijna klaar. In vaktermen noemen we dat ‘het woonrijp maken van openbare delen van het bouwterrein’. In het plan komt duidelijk de dorpse, landelijke stijl naar voren, waarin natuurlijke elementen zijn verwerkt. De bewoners zijn natuurlijk erg benieuwd hoe hun straat en omgeving eruit komen te zien. Zij mogen als eersten het plan zien. Eind oktober ontvangen zij hiervoor een uitnodiging.
Metingen in de wijk voor fase 1 Zuid en Noord
In de wijk voeren ingenieurs de komende weken metingen uit bij woningen en hun omgeving. Deze gegevens zijn nodig voor het plan van de openbare ruimte van fase 1 Zuid. Zoals de hoogte van de drempels van de al gebouwde woningen.
Ook zijn we gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de volgende fase en daarvoor meten de ingenieurs een gedeelte van fase 1 Noord in. Ten noorden van de wadi worden vier woonvelden bouwrijp gemaakt.
Nul-op-de–meter-woningen verkocht
Van Wijnen realiseert de vier zeer energiezuinige woningen aan de Geelgors op basis van het innovatieve woonconcept (Fijn Wonen). Voordat de bouw medio december start, wordt in de fabriek al druk gewerkt aan de prefabricage van onder andere de casco’s en sanitaire ruimtes, met als resultaat: hogere kwaliteit en een kortere bouwtijd. Lees meer over het Fijn Wonen concept op www.fijnwonen.nl 
Feestelijke start bouw voor CPO-vereniging
CPO-vereniging Westwaarts bouwt 22 woningen in Collectief Particulier opdrachtgeverschap (CPO). In april tekenden ze de koopovereenkomst. Afgelopen vrijdag vierden ze de start van de bouw en onthulden het bouwbord. Wethouder Gerard Bruijniks: "wij dragen het CPO-initiatief een warm hart toe. Westwaard wordt een prachtige wijk, ook door dit soort initiatieven. Ik ben er trots op dat dit collectief investeert in de toekomst."
Foto's Henri Boer Fotografie
Meer informatie
 
Copyright © 2019 Gemeente Loon op Zand, All rights reserved.Uitschrijven nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp