Copy
Laatste nieuws rondom de nieuwe woonbuurt Westwaard in Kaatsheuvel met een landelijk dorps karakter.
View this email in your browser
Gasaansluiting bij nieuwbouw
Ga je een eigen woning bouwen of ben je al met de voorbereidingen bezig? Denk dan goed na over de mogelijke gevolgen van bouwen met of zonder een gasaansluiting voor jouw situatie. Voor de korte maar ook voor de lange termijn. Vanaf 1 juli 2018 wijzigt namelijk de Gaswet. Netbeheerder (Enexis in gemeente Loon op Zand) is dan niet meer verplicht om een huishouden aan te sluiten op het gasnetwerk. Nu zij dit niet langer verplicht zijn, betekent dit dat ze dit ook niet meer mogen. Bij een aanvraag voor een nieuwe aansluiting moet Exenis dus weigeren om de woning of ander bouwwerk aan te sluiten.
Aanleiding voor gasloos bouwen
Nederland ondertekende in 2015 het Klimaatverdrag in Parijs. Doel van het Klimaatverdrag is om de uitstoot van COte verlagen. COis een restproduct van de verbranding van aardgas. De noodzaak om het gebruik van aardgas te verlagen in Nederland is dus hoog voor het huidige kabinet.

Concrete stap
Om dit te realiseren moet vanaf 1 januari 2020 alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Tevens besloot het kabinet om vanaf 2030 geen aardgas meer te winnen in Groningen. Dit betekent dat ons land daardoor afhankelijker wordt van andere landen voor de levering van aardgas. De eerste concrete stap om Nederland (meer) aardgasvrij te maken is de wetswijziging van de Gaswet. De Eerste Kamer stemde op 3 april 2018 in met de wijziging.

Gevolgen voor aanvraag omgevingsvergunning
De wetswijziging is zeer recent en de gevolgen en werkwijzen zijn nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt er sterk op dat het Kabinet de datum van 1 juli 2018[1] heeft gekozen als een harde grens tussen de oude en de nieuwe situatie. De heeft zeker gevolgen voor de nieuwe woonbuurt Westwaard.

Zoals we nu kunnen interpreteren ziet de situatie voor en na 1 juli 2018 er als volgt uit:
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van woning of ander bouwwerk voor 1 juli 2018 ingediend? Enexis moet de woning aansluiten op gasnetwerk.
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van woning of ander bouwwerk na 1 juli 2018 ingediend? Enexis moet het aansluiten van de woning op het gasnetwerk weigeren
Onderstaande infographic verduidelijkt de mogelijke situatie voor en na 1 juli 2018:
Uitzonderingen mogelijk?
In de wet zijn uitzonderingsmogelijkheden vastgelegd. De gemeente mag specifieke gebieden binnen de gemeentegrenzen aanwijzen die (voorlopig) uitgezonderd worden van deze Wijziging Gaswet. De Minister stelt een regeling op, waarin is vastgelegd aan welke voorwaarden die besluiten tot uitzondering kunnen / moeten voldoen. Die voorwaarden zijn nog niet bekend. De publicatie van deze regeling wordt in juli verwacht.

De gemeente Loon op Zand bekijkt deze uitzonderingsmogelijkheden. Zodra deze bekend zijn, wordt bekeken of het wenselijk en/of nodig is voor bepaalde gebieden in de gemeente Loon op Zand deze uitzonderingen te maken.
 
Meer informatie
Ga je een eigen woning bouwen of overweeg je dit? Houd de berichtgeving over de nieuwe Gaswet goed in de gaten. Bespreek deze wijzigingen ook met de architect, de aannemer of een andere relevante adviseur. Als je lid bent van Eigen Huis of een ander adviesorgaan, kun je mogelijk ook daar meer informatie krijgen of vinden.

Uiteraard mag je jouw vragen ook stellen aan de betrokken inhoudsdeskundige van de Gemeente Loon op Zand: Suzanne Hendriks. Ze is bereikbaar op telefoonnummer: 0146 289155 of per e-mail: S.Hendriks@loonopzand.nl.
Toelichting grens 1 juli 2018
[1] In de wetswijziging wordt gesproken over een nader te bepalen datum van inwerkingtreding van deze grens. We krijgen te horen en lezen dat het Kabinet zou streven naar de datum van 1 juli 2018. We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen of door het Kabinet aan deze datum wordt vastgehouden. Verschillende partijen hebben hun mening aan het Kabinet gegeven en het Kabinet zal nu een afweging moeten maken.
Meer informatie
 
Copyright © 2018 Gemeente Loon op Zand, All rights reserved.Uitschrijven nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp