Copy
Nyhetsbrev för skolledare
Augusti 2020

Håll i och håll ut på lång sikt

Hoppas ni alla har haft en bra semester och att ni känner er utvilade. Det verkar som om nya krafter kan behövas då även kommande termin verkar innehålla en del utmaningar.  

Vad gäller hösten råder det ju ett fortsatt osäkert läge och det gäller att ha beredskap för vad utvecklingen innebär. RISE har tagit fram ett material kring Scenarioplanering som kan stötta i planeringen. Guiden beskriver tre tänkbara scenarier som skolor står inför under hösten:

  1. Öppna skolor med beredskap
  2. Skolor med en blandning av klassrum och distansundervisning
  3. Skolor med omfattande restriktioner

Materialet ger konkreta tips på såväl nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Även Swedish Edtech Industry har tagit fram punkter som stöd för vad som kan vara bra att ta höjd för.   

I en situation där fjärr- och distansundervisning är en komponent av skolans vardag så är vi ju starkt beroende av stabila, smidiga och lättanvända digitala system och verktyg. I och med att detta med Corona verkar hålla i sig kan det behövas skapas hållbara systern för t.ex. livscykelhantering av konton, köp och distribution av digitala läromedel osv. Skolfederation i samarbete med andra kommer under hösten att ordna en rad olika digitala erfarenhetsutbyten kring dessa frågor. Är ni intresserade av att veta mer hittar ni teman för träffarna på Skolfederations hemsida under Samverkan.  

Digitala läromedel

Under våren erbjöd edtech-industrin i Sverige på ett smörgåsbord av tjänster som i hög utsträckning tillgängliggjordes utan kostnad. Under hösten kommer det med stor sannolikhet att se annorlunda ut. Dock kan det ju vara så att man nu vill köpa in något man testat på under våren. Precis som med tryckta läromedel behöver vi ju granska dessa innan men med de digitala behöver vi använda en hel del andra kriterier. Det finns en del stöd för vad man bör tänka på när man gör inköp av läromedel som uteslutande används via en digital enhet och som tillgängliggörs via en skärm. Stockholms stad har en användbar checklista vid val av digitala läromedel och även Edtech Industry har tagit fram ett stöd för inköp.  

När mer av de läromedel vi använder tillgängliggörs för oss via en skärm bör vi fundera över vad det innebär att läsa via skärm jämfört med på papper. Vi måste också fundera på utformningen av texten då den digital texten många gånger är multimodal och innehåller hyperlänkar. Skolverket har sammanställt en del forskning på detta och det framgår t.ex. att läsning på skärm ofta går snabbare men att det sker på bekostnad av läsförståelse. Skolforskningsinstitutet har relativt nyligen gjort en systematisk översikt av "Läsförståelse och undervisning av lässtrategier". Även här framgår det att det finns viktiga skillnader mellan läsning av digitala texter och text på papper och att vi måste uppmärksamma eleverna på detta och lära eleverna lässtrategier anpassade för de olika formaten.  

STL - Skriva sig till lärande

AV-Media kommer under hösten att, i samarbete med SKR, organisera fortbildning i STL. Alla kommuner har fått erbjudande om platser till utbildningen. Efter genomförd kurs blir man diplomerad och kan handleda STL-utbildningar. STL är ingen ny modell utan i STL-modellen har man hittat ett sätt att förena olika beforskade framgångsfaktorer för lärande och att använda digital teknik som hävstång för att förstärka dessa faktorer. 

Vi finns här, offline och online!

Vad gäller AV-Medias verksamhet under hösten kommer vi med största sannolikhet att arbeta efter scenario B (enligt materialet i Scenarioplanering från RISE). Det vill säga vi kommer att jobba både online och offline. Vill påminna om att vi finns tillgängliga för er och era lärare och kan stötta via webben för grupper eller enskilda lärare med utbildning.    

Slipp störande reklam på skärmen

TIPS! För att underlätta läsning på skärm och kunna läsa mer koncentrerat kan det underlätta att få bort reklam och andra störande element. Det finns ett mycket användbart tillägg till  webbläsaren Chrome och Edge som heter Mercury Reader som låter dig läsa texter i ett mycket mer avskalat format. Du hittar verktyget bland tilläggen till webbläsaren.   

Har du frågor om innehållet kontakta skolutvecklare Jenny Christiansson, jenny.christiansson@avmkl.se eller 0480-45 67 74.
Facebook
Webbplats
E-post
AV-Media Kalmar län
Vi inspirerar lärare och pedagoger om hur digitala verktyg och
användandet av film skapar en mer lärorik undervisning.

Nygatan 34, Kalmar
0480 - 45 67 70
avmedia@avmkl.se
www.avmkl.se

Vi har öppet vardagar mellan 08.00 och 16.00 (lunch 11.30-12.30)
Välkommen!

Vill du ändra dina kontaktuppgifter eller inte längre få nyhetsbreven?
Du kan enkelt uppdatera dina uppgifter eller avprenumerera.