Copy
Nyhetsbrev för skolledare
Februari 2020

Unga i en digitaliserad värld 

En rapport med titeln ”Mår unga sämre i en digital värld?” presenterades nyligen av föreningen MIND. Rapporten är en sammanställning av kunskapsläget kring hur digital medieanvändning påverkar måendet hos barn och unga. Rapporten är sammanställd av Sissela Nutley (med dr och författare) anknuten till Karolinska Institutet och Siri Helle (leg. psykolog och författare). De gör en analys av den tillgängliga forskning som finns på området.  

Debatten kring ungas medianvändning och dess påverkan på ungas mående är många gånger polariserad och starkt känslomässigt färgad. Nutleys och Helles analys ger en del vägledning till hur vi på ett mer informerat sätt kan förhålla oss till dessa frågor. Målgrupperna, som inkluderar såväl vårdnadshavare, politiker och teknikutvecklare, får i slutet av rapporten också några tips kring saker att tänka på. 

Kortfattat konstateras att det finns tydliga korrelationer mellan tid som unga tillbringar med digitala medier och sämre mående. Vad detta beror på är dock inte fastställt. Rapporten tar upp en rad olika aspekter som kan påverka. En del av effekterna skulle kunna förklaras av minskad sömn, mindre motion och mindre tid till skolarbete snarare än aktiviteterna i de digitala medierna. Rapporten ”Mår unga sämre i en digital värld?” hittar ni på MIND:s webbplats. 

Vi ses väl på AV-Mediadagarna 16-18 mars?

Snart är det dags för våra årliga, populära temadagar kring digital pedagogik! Den 16-18 mars går AV-Mediadagarna av stapeln. Antalet anmälda börjar fyllas på, men än finns platser kvar! Mer information och anmälan

Programmet är fyllt med roliga workshops och intressanta föreläsare och riktar sig till alla som jobbar i länets skolor och förskolor. Det är förstås gratis!

Vi håller till i våra lokaler på Nygatan 34 i Kalmar och bjuder på kaffe och frukt, lunch ordnar man med på egen hand.

Varmt välkomna till spännande och inspirerande dagar tillsammans med kollegor från länet!

Mer info och anmälan

Ett internet som aldrig glömmer

I anslutning till temat att vara ung i en digital värld kan läsning av länkad artikel varmt rekommenderas: ”Why an internet that never forgets is especially bad for young people" 

Uppskjuten tidplan kring införandet av digitala nationella prov

Skolverket har justerat sin tidplan för att implementera de digitala nationella proven. Den justerade tidplanen innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. 

Filmkunnighetsdagen 

Under årets filmkunnighetsdag presenterades bland annat en filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati.

Syftet är att materialet ska underlätta för att kunna genomföra filmsamtal i klassrummet kring dessa teman. Materialet vänder sig främst till högstadiet. 

Fortbilda dig på väg till jobbet! 

Statens medieråd har publicerat ett antal intressanta program på temat MIK i deras Medieborgarpodden. Varför inte ladda ner och lyssna på väg till jobbet! 

Rapport från Växjökonferensen 

Årets Växjökonferens hölls på temat "Handlingskraft för en hållbar skola". 

Bi Puranen bjöd på intressanta insikter från rapporten Migrant WVS. Över 6000 personer har deltagit i undersökningen vars syfte är att undersöka olika indikatorer för integration. Undersökningen innehåller bland annat frågor som försöker fånga hur värderingar och sociala normer förändras när man flyttar från en region till en annan. Resultatet från undersökningen visar bland annat att värderingarna bland migranter från olika länder skiljer sig från värderingarna i Sverige. Den visar dock även hur värderingarna kan förskjutas från de som råder i de länder migranterna kommer ifrån för att mer likna de svenska värderingarna.  

Alva Applegren talade om sin forskning kring feedback, mindset och motivation. Hennes forskning har många beröringspunkter med Carol Dwecks forskning men mer i en svensk kontext. Det går att läsa mer om detta i den bok hon skrivit som har titeln ”Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas". 

Ett annat guldkorn var Emma Frans föreläsning med titeln "Sant, falsk eller mittemellan" som tog upp en del verktyg för att inte falla för osanningar på nätet samt hur källkritik hänger samman med självkritik. Hon betonade också det viktiga begreppet källtillit som är en lika viktig förmåga vi behöver lära oss och våra elever som källkritik.  

På spaning på BETT 

En handfull IKT-pedagoger, lärare och skolledare var under några dagar i januari på teknik och utbildningsmässan BETT i London. Resan bidrar med nätverkande och framtidsspaningar som kan fungera som en vitamininjektion till skolans förbättringsarbete.  

Några saker som snappats upp är att VR är fortfarande stort och det satsas mer och mer på innehåll till de olika enheterna.  

Både Google och Microsoft verkar ta ett litet steg tillbaka vad gäller att själva utveckla nya verktyg till sina plattformar. Istället knyter de andra företag till sig som får utveckla verktyg anpassat till deras plattformar. Överlag är det inte så mycket nytt vad gäller själva prylarna utan fokus ligger mer på användning och innehåll.  

En hel del fokus ligger också på kompensatoriska hjälpmedel.  

En höjdpunkt var också föreläsningen av Brian Cox med titeln ”Exploring the universe”. För det som vill se mer av Brian Cox är länkat klipp ett måste. Ett fantastiskt och klassiskt experiment som med hjälp av moden teknik i form av en höghastighetskamera kunnat dokumenteras. Se nu! 

Har du frågor om innehållet kontakta skolutvecklare Jenny Christiansson, jenny.christiansson@avmkl.se eller 0480-45 67 74.
Facebook
Webbplats
E-post
AV-Media Kalmar län
Vi inspirerar lärare och pedagoger om hur digitala verktyg och
användandet av film skapar en mer lärorik undervisning.

Nygatan 34, Kalmar
0480 - 45 67 70
avmedia@avmkl.se
www.avmkl.se

Vi har öppet vardagar mellan 08.00 och 16.00 (lunch 11.30-12.30)
Välkommen!

Vill du ändra dina kontaktuppgifter eller inte längre få nyhetsbreven?
Du kan enkelt uppdatera dina uppgifter eller avprenumerera.