Copy
Kort nieuws voor NLBIF dataleveranciers 
Essential information for NLBIF data providers
Stichting NLBIF

Nr 1, december 2015 

Beste mensen, naast de reguliere NLBIF nieuwsbrief sturen we af en toe korte nieuwsberichten alleen aan de mensen die als contact zijn geregistreerd voor de Nederlandse organisaties en datasets in GBIF. Via deze nieuwsflitsen wordt u geïnformeerd over belangrijke (nieuwe) zaken omtrent uw organisatie of uw data(sets) in GBIF. Voorlopig zijn deze nieuwsflitsen alleen in het Nederlands opgesteld. 
 

Alle Nederlandse GBIF datasets nu ook zichtbaar in NARCIS

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System) is het belangrijkste Nederlandse portaal voor informatie over academische publicaties, onderzoeksgroepen, onderzoekers en datasets. Dankzij een samenwerking met DANS (Data Archiving and Networked Services) uit Den Haag, de organisatie die NARCIS huisvest, zijn nu alle Nederlandse GBIF datasets ook via NARCIS online te vinden en te bekijken.

Zie hier het DANS nieuwsberichtje over deze nieuwe mogelijkheid of blader door de GBIF data in NARCIS.

Zichtbaar in NARCIS zijn de basale metadata van de GBIF datasets met een link naar de originele informatie in GBIF. GBIF en NARCIS zijn dynamisch gekoppeld, veranderingen in GBIF zijn enkele uren later te zien in NARCIS. Is het tijd om uw dataset-beschrijving of contactinformatie te actualiseren? Lees alles over de metadata van de datasets in GBIF in ons Metadata Blog. Neem contact op met NLBIF als u uw metadata in GBIF wil aanpassen en er niet zelf bij kan komen.

De komende tijd wordt er nog gewerkt aan meer GBIF informatie zichtbaar in NARCIS, onder andere geografische informatie over de datasets en het aantal records in een dataset. Ook wordt er gekeken naar filters die moeten voorkomen dat er duplicaten, bijvoorbeeld van de WUR data, in NARCIS terechtkomen.

Cees Hof
Coördinator NLBIF
Copyright © 2015 Stichting NLBIF, All rights reserved
Mail NLBIF: info@nlbif.nl
NLBIF website: www.nlbif.nl
Bel gerust voor meer informatie: +(31)20-5255496
De NL pagina in GBIF: www.gbif.org/country/NL/summary 
Bezoek NLBIF:
Universiteit van Amsterdam
Sciencepark 904
Kamer C4.163
Amsterdam, 1098 XH