Ξεκινούν οι Υποβολές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», με ποσοστά ενίσχυσης έως 55% με βάση τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων και στα τέσσερα καθεστώτα είναι η 19η Οκτωβρίου 2016 και μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής με την εκκίνηση του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Σημαντικές αλλαγές προωθήθηκαν μετά την δημόσια διαβούλευση των νέων προκηρύξεων, με σημαντικότερη τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου  μέσω επιστολής του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου και άρα την μη υποχρέωση απόδειξης της ιδίας συμμετοχής του φορέα, ούτε της προέγκρισης δανείου από τράπεζα κατά την υποβολή της πρότασης.

Παράλληλα δόθηκε μικρή παράταση στο περιθώριο υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2016 για τα καθεστώτα της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Δείτε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας:
 Αθήνα:  210 72 50 800          
 Θεσσαλονίκη:  2310 455 299       
 Δ. Μακεδονία:  24670 22 906

www.noisis.gr
www.anaptyxiakos.gr