Επιχειρηματική Ενημέρωση
                                                                                                        

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Στα βασικά στοιχεία του νέου νόμου περιλαμβάνονται:

  • Κίνητρα με την μορφή φοροαπαλλαγής, επιδότησης, ενίσχυσης της απασχόλησης κ.α.
  • Ποσοστά ενίσχυσης έως 45% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης
  • Ύψος επενδυτικών σχεδίων από 50.000€ και άνω
  • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
Δείτε περισσότερα

Διατάξεις προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων

Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους Ν. 3299/04 και Ν. 3908/11 είναι οι εξής:

  • Παρατείνεται υπό προϋποθέσεις έως 30-6-2018 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων
  • Καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης επιστολής έγκρισης δανείου
  • Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των επενδυτικών έργων
Δείτε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας:
 
  Αθήνα:  210 72 50 800           Θεσσαλονίκη:  2310 455 299            Δ. Μακεδονία:  24670 22 906