Copy
Problemer med at læse mailen? Klik her
BankInvestForventede udbyttesatser for regnskabsåret 2017

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2017 for BankInvest-foreningerne er foreløbigt beregnet. Husk dog, at de anførte tal for 2017 alene er foreløbige og således i teorien kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling den 11. april 2018. Udbytterne bliver udbetalt aconto den 8. februar 2018.  » Se de forventede udbyttesatser her
 

BankInvest reducerer priserne med knap 60 mio. kr.

BankInvest har besluttet at nedsætte priserne i investerings- og kapitalforeningerne. Det medfører en årlig besparelse for investorerne på 58 mio. kr. på tværs af BankInvests 63 afdelinger og andelsklasser.
"For investorerne er det en god nyhed, at priserne falder. Vi har nu over en to årig periode sat priserne ned med over 100 mio. kr. I foråret 2016 fjernede vi fx tegningsprovision med en pæn tocifret millionbesparelse til følge. Dengang sagde vi, at vi ville følge markedsudviklingen, herunder priserne, tæt, og den aktuelle prisreduktion er et udtryk for, at vi tilpasser priserne til markedsudviklingen", siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest-koncernen.  » Læs mere

 

Oplysninger i nyhedsbrevet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge værdipapir samt investeringsbeviser. BankInvest opfordrer til, at alle kunder og særligt ikke-professionelle kunder søger den fornødne rådgivning, forinden disse køber eller sælger værdipapirer.