Copy
Åben nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev nr. 5 / April 2014

Naturskolerne og skolereformen

På Naturskolerne glæder vi os til næste skoleår, hvor der sættes ekstra fokus på at eleverne skal blive så dygtige som de kan, med trivslen i top - bl.a. med udeskole som løftestang. 

Vores ca. 600 årlige naturskoledage rummer én udgave af udeskole - og dem bliver vi selvfølgelig ved med at afvikle masser af i tæt dialog med lærere og pædagoger. Vi er som altid fleksible mht. varighed, tidspunkter, forløb, sted osv. - så vores tilbud kommer til at fungere optimalt med den anderledes skoledag.

Men vi vil også gerne bruge vores muligheder på nye måder! Vi håber at blive kontaktet om samarbejdsmuligheder i forbindelse med læringsaktiviteter i den understøttende undervisning, elevprojekter i jeres omgivende natur og kultur og fx forløb for elever med særlig interesse og nysgerrighed indenfor nogle af vores kompetenceområder. Den slags aftaler kan allerede indgås nu.

Et antal af vores standardture som fx temature i n/t om smådyr og planter, fotosafari, leg og læringsløb, matematikture og vejrforløb kan fra bookingstart i maj også bookes omkring egen skole eller i jeres lokale natur. Vi opdaterer www.naturskolerne.dk med de konkrete muligheder inden da. 

Vi barsler desuden med nogle konkrete nye tilbud til bookingstart i maj - fx et lidt større forløb med arbejdstitlen : "Kortlæg skolens lokale natur" - en slags bioblitz incl. arbejde med kort og formidling til forskellige klassetrin.
Vi tilbyder også udeskoleoplæg, ad hoc kurser og workshops med afsæt i jeres lokale natur og kultur med inspiration og kollegial sparring om mulighederne for læringsaktiviteter udenfor skolen.

Men mulighederne er jo mange med vores fantastiske faciliteter, godt grej og kompetente naturvejledere , og vi vil rigtig gerne have en kreativ dialog med jer på skolerne om, hvordan vi bedst muligt udvikler naturskolerne sammen med skolerne, med afsæt i skolereformen. Derfor inviterer vi til innovationseftermiddag onsdag den 23. april kl. 14 på Naturskolen i Raadvad, hvor man også kan lave aftaler om samarbejde i det kommende skoleår. Kom! Tilmeld gerne på mail@naturskolerne.dk, så vi ved hvor meget kaffe og knas vi skal stå klar med.

Booking til skoleåret 2014/2015

Naturskolerens faste program til skolerne i skoleåret 2014-15 ligger klar tirsdag den 20. maj på www.naturskolerne.dk.
Samme dag åbnes for bookingen via http://booking.naturskolerne.dk/.
Booker du inden onsdag den 11. juni, får du svar inden vi går på sommerferie sidst i uge 27.

Senere bookinger svarer vi selvfølgelig snarest muligt, men måske først efter sommerferien.
Har du "anderledes" spændende forslag til samarbejde, kan du kontakte os allerede fra nu!


PS Pigerne herunder besøger Lundtofte Renseanlæg sammen med naturskolen - det er også udeskole!

Kommende kurser og workshops

Vores planlagte kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, som man har kunne tilmelde sig gennem kursussystemet i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er bl.a.:

Kursus om Science i børnehøjde for dagtilbudspædagoger og indskolingspersonale 21. august 9-15.

Natur/teknik 2 - en 25 timers faglig opgradering i natur/teknik som efterfølger til dette års Natur/teknik 1 - nye passagerer kan også stige på her. Start 28. august.

Brug den lokale natur til læring og bevægelse i bl.a. Bistrup Hegn (4. september) og Søllerød Kirkeskov (9. oktober) eller det sted dit team ønsker det - 3 timers eftermiddagsforløb.

Workshop om IT og teknik i naturfagsundervisningen – med særligt fokus på biologi, den 11. september kl. 9 - 16.

En hel workshopdag om Krop og matematik i uderummet i oktober (flere datoer - meget populært!)

Kontakt os for nærmere oplysninger, hvis du er interesseret i et af disse kurser - eller et helt andet kursus!

Nyt fra Rudersdal dagtilbud

Område Bøllemosen afholdte d. 25 marts et stjerneløb for vuggestuerne, på tværs af husene.
Naturskolen var tovholder for formiddagens program, hvor børnene kunne møde 6 af de mest almindelige danske dyr. Der var bevægelses- og sang aktiviteter knyttet til hver post som grupperne af børn kom ud til.
 
I maj bliver der afholdt to store arrangementer for dagplejerne og deres børn på Naturskolen i Rude Skov. Naturskolen deltager også på den årlige dagplejerdag for alle i Rudersdal kommune.
 
Den 5. maj vil Naturskolen i Rude Skov danne ramme om en temadag for alle daginstitutioner i Rudersdal. Temaet er Science for småbørn, hvor det lokale natur netværk vil give gode bud på aktiviteter omkring naturvidenskabelige eksperimenter og hverdags forundring over emner som vand, luft og sol.

Den nye naturvejleder for småbørnene i Lyngby-Taarbæk Kommune er kommet godt i gang!

Den første august 2014 fik også de mindste børn i Lyngby-Taarbæk Kommune en mulighed for at komme ud med en naturvejleder fra Naturskolerne, da Sally Ida Frandsen blev ansat i en nyoprettet stilling.

Det første halve års tid har budt på mange gode oplevelser for både dagpleje-, vuggestue, og børnehavebørn og deres voksne, med ture ud til naturskolen, på institutionens legeplads eller til et nærliggende skønt grønt område. Der er blandt andet blevet strøget rejer ved Strandmøllen, gået i musens fodspor i Slotsparken, sprunget fra træ til træ som et egern i Geel Skov, danset regnormedans i Åmosen, fanget vind og luft i Brede og sunget bænkebider blues i Rude Skov.

Foråret kommer blandt andet til at byde på et spændende forløb om blomster, spiring og fotosyntese i samarbejde med en lokal kunstner i børnehaven Prinsessehøj, et længere naturprojekt for kommunens dagplejere og to kurser for de ansatte i daginstitutionerne: ”Skovens forårsplanter og spiselige urter ” i maj og ”Naturlege” i juni. Der er netop sendt beskrivelser ud af disse kurser, så tilmeld jer gerne!

Nyt fra Grevemosehus

Udrugning af kyllinger i Rude skov
I år har vi i Rude skov prøvet noget nyt: Vi har ageret rugemødre for 25 hønseæg i 21 dage - dog med god hjælp fra en udrugningsmaskine, der gjorde det meste af arbejdet ;-). 

I 21 spændende dage forsøgte vi at passe ligeså godt på æggene som en naturlig hønemor ville have gjort. Hver dag er de 25 æg blevet vendt og drejet, temperatur og fugtighedsprocent målt og alle detaljer noteret.

På den 20. dag blev vores anstrengelser belønnet med den første lille kylling, som kæmpede sig vej ud af skallen. Stor var begejstringen, og siden fulgte 5 mere. I alt 6 små dunede kyllinger blev det til denne gang, og vi er godt tilfredse! Vi er jo trods alt kun første gangs rugemødre...

De levende kyllinger spiller en stor rolle i daglige aktivitetsforløb for børnehavebørn i Grevemosehus i ugerne op til påske. Forløbet kredser om den fantastiske forvandling, der sker fra hønen lægger et æg og til en lille kylling hakker sig ud af skallen og begynder sit liv. Det kunne meget vel gå hen og blive en årlig tilbagevendende tradition, det med at udruge kyllinger, for sikke en stor oplevelse det er for både børn og voksne at holde en lille levende kylling i hænderne!

Kommende arrangementer

Innovationseftermiddag onsdag den 23. april kl. 14 på Naturskolen i Raadvad
Hvordan udvikler vi bedst muligt Naturskolerne sammen med skolerne, med afsæt i skolereformen? Alle er velkomne. Der kan også laves aftaler om samarbejde i det kommende skoleår. Kom! Tilmeld gerne på mail@naturskolerne.dk, så vi ved hvor meget kaffe og knas vi skal stå klar med.

Skovens Dag i Frederikslund Skov søndag d. 4. maj kl. 11-15
Søndag d. 4. maj er det Skovens Dag. Denne dag handler om, at formidle hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne. I Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling arbejdes der for tiden på at udfærdige en skovstrategi for de kommunale skove. I den forbindelse afholder de sammen med Naturskolerne et arrangement i Frederikslund Skov, hvor der bliver mulighed for at høre om arbejdet med skovstrategien og komme med input. Der vil være rundvisninger i skoven med en af kommunens medarbejdere, hvor der fortælles om arbejdet med at forvalte skoven. Naturskolerne laver aktiviteter for børnene og snakker med om skovene og deres værdi.

LÆS MERE HER >>

Åbent hus i Grevemosehus på Skovens dag søndag d. 4. maj kl. 11-15 v. Naturskolerne og Grevemosehus´ Venner
Da temaet for skovens dag i år er ”Skovens folk”, vil alle aktiviteter foregå med udgangspunkt i Naturskolernes historisk indrettede skovløbersted Grevemosehus på Biskop Svanes vej 48.

På dagen vil besøgende bl.a. kunne:
- se og høre om livet i skovløberboligen omkring starten af 1900-tallet
- gå med skovløberen ud i skoven og se et træ blive fældet
- tage et stykke af det nyfældede træ under armen og forvandle det til en mus, en smørkniv, et fuglefoderbræt el. andet i Grevemosehus´ snitteværksted
- høre om Chr. IV´s fiskedamme i Rude skov i 16-1700-tallet og gå med en tur ud og se på sporene efter dem
- bage en pandekage med skovens urter ved bålpladsen
- få smagsprøver på urtete, du nemt selv kan lave
- prøve gammeldags legetøj
- møde Grevemosehus´ Venner der arbejder i hus og  have

Traktørdag i Grevemosehus søndag d. 22. juni kl. 14-16 v. Grevemosehus´ Venner
Kom og oplev stemningen når Grevemosehus´ Venner genopliver traditionen med at skovløberkonen bød skovgæster på kaffe og kage. Før i tiden var det en måde, hvorpå skovløberens kone tjente lidt ekstra til husholdningen – ved siden af bl.a. stalddørssalg af æg, kartofler, grøntsager, bær mv. 
Arrangementet foregår udendørs og aflyses i tilfælde af kraftig regn. 

Ildsjæletur i forsommeren
Vi planlægger at afholde en ny ”Ildsjæletur” i maj/juni, hvor eftermiddagens tema nok bliver ”Padder og Krybdyr”. Inspiration, hygge og faglig opfriskning er nøgleordene i vores ”Ildsjæle-arrangementer” som afholdes af Naturskolerne for vores daglige brugere.

Vi håber, vi kan lave en aftale med en af de unge ildsjæle fra Biologisk Institut, Kbh. Universitet, om at gå med os på tur i naturen omkring Raadvad og gøre os lidt klogere på de hjemmehørende frøer, tudser, salamandere, øgler og slanger. Det vil give os faglig inspiration til, hvordan lokalområdet kan bruges til undervisning og formidling af de vekselvarme kræ i nærmiljøet.

Vi håber, at mange af vores lærerkollegaer og ”Ildsjæle” på skolerne vil afsætte en eftermiddag sammen med os i Raadvad i naturfagenes og naturens tegn. Du behøver ikke at have nogen særlige forudsætninger for at deltage.

Hold øje med ”nyhederne” på www.naturskolerne.dk. Her vil vi annoncere, når vi ved lidt mere om tid og sted.

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig Naturskolernes nyhedsbrev.
Afmeld nyhedsbrevet >