Copy
Åben nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev nr. 11 / Februar 2016

Vinter på Naturskolerne

Her om vinteren, når det meste af naturen er gået lidt i stå, og man alligevel gerne vil have en dag med læring i naturen, er der mange alternative muligheder i skoven.
Vi tilbyder blandt andet matematik-ture for både skoleklasser og daginstitutioner.

Ellers er vinteren den perfekte årstid til at se på dyrespor med de mindre børn og landskabsdannelse med de store.

Foto viser 3.A fra Sjælsøskolen, som er ved at foretage målinger.

Nyt fra daginstitutionsområdet

Kurser for pædagoger og medhjælpere.
Næste kursus er fastsat til onsdag den 18. maj, hvor overskriften er:
"Spiselige urter og grøn mad".
Invitationen er lige på trapperne, og vil snarest blive rundsendt til pædagoger og medhjælpere i Rudersdal, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Foto viser skvalderkål og brændenælder.

Bliv demonstrationsskole for udeskole

Der er nu mulighed for at melde sin skole til projektet "Udvikling af Udeskole", hvor skolen gennem et år får konsulenthjælp til at udvikle eller opstarte en udeskolepraksis samt 20.000kr til skolen til frikøb eller indkøb af materialer, hvis de deltager aktivt i projektet. Erfaringen fra de tidligere år viser at projekter med flere årgange og fag involveret bliver prioriteret. Ansøgninger fra mellemtrin og udskoling ser også ud til at blive prioriteret.
Vi har på naturskolen stor ekspertise indenfor udeskole. Anne Mette er uddannet udeskolevejleder og Karen har tidligere forsket i udeskole. Naturskolen deltager derfor meget gerne i jeres udeskoleprojekter på forskellig vis.
Udeskole er et vigtigt element i åben skole. Der er ansøgningsfrist den 22. feb.

LÆS MERE HER >

Foto fra Udeskolekursus på Høsterkøb Skole

Dus med dataloggere

I 2015 udviklede Naturskolen en ny tværfaglig aktivitet: "Dus med Dataloggere" på opfordring fra en udskolingslærer.

Netop målinger og vurderinger foretaget ved hjælp af elektronisk dataopsamling er nævnt i de Forenklede Fælles Mål for fagene: fysik/kemi, geografi og biologi.
I forløbet arbejder eleverne sig igennem værksteder i laboratoriet og i felten, hvor de blandt andet måler på vejr, luft, respiration, vandkredsløb mm..
For Rudersdalskolerne foregår al dataopsamling trådløst til elevernes egne tablets, hvorfra der også deles og rapporteres resultater.
Der er i forløbet fokus på, at eleverne lærer at bruge en datalogger, overføre data fra datalogger til iPad og analysere deres resultater.
Naturskolerne er i den forbindelse en vigtig ressource i forhold til tekniske kompetencer, datafortolkning, tværfaglighed, som grejbank og med rutinen.

Foto: Udskolingsbørn arbejder med datalogger på Naturskolen.

Novo Nordisk Fondens naturfagslærerpris

Igen i år uddeler Novo Nordisk Fonden en pris til årets bedste naturfagslærer i grundskolen. Prisen er på 250.000 kr, hvoraf 200.000 kr. går til forbedring af naturfagsfaciliteterne på den pågældende skole og 50.000 kr. er en personlig hæderspris. Alle forældre, elever, kollegaer og skoleledere kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen foregår via skolelederen. Der er ansøgningsfrist 10. feb. Læs mere om kriterierne her:

NOVO NORDISK FONDEN >
ASTRA >

Foto viser sidste års vindere af naturfagslærerprisen.

Personaledage på Naturskolen

Tre produktive og lærerige dage på Naturskolernes årlige personaleseminar. Vi har blandt meget andet fokuseret på ”Synlig Læring”, digitale platforme, kommunikationsstrategi og nye tiltag. Alt sammen for at give vores brugere og elever endnu bedre læringsaktiviteter og oplevelser i naturen. Der blev også tid til at inspicere de lokale ræve- og grævlingegrave…og der var rigeligt spor af liv.
Hilsner fra alle de glade naturvejledere.

Foto viser alle de glade naturvejledere.

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig Naturskolernes nyhedsbrev.
Afmeld nyhedsbrevet >