Copy
Åben nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev nr. 8 / Maj 2015

Sommeren er over os - med liv og glæde i naturen
 

Selv om vi ikke helt har mærket det endnu, så er det sommer på kalenderen i løbet af få dage! Vi har stadig de rigtig varme sommerdage - og sommerferien - til gode og ih, hvor vi glæder os :-). Men inden da har vi masser af spændende aktiviteter knyttet til sommertiden, fx: Besøg i biernes verden, Blomster og bestøvning, Mølleådage, masser af Kriblekrable og skønne ture til Bøllemosen. Ind i mellem sidder vi klistret til telefon og computer og tager imod ønsker og ideer til næste skole- og dagtilbudsår.  

Fotos herover/under er fra Naturfagsdysten afviklet i april for 12 stk. 5. klasser fra Rudersdal.

Så er det NU: Bookingstart til skoleåret 2015/2016

Nu er det tid til at forespørge om aktiviteter og forløb til det kommende skoleår. Naturskolerens faste program til skolerne i skoleåret 2015-16 ligger klar tirsdag den 26. maj kl. 12 på www.naturskolerne.dk. Samme dag åbnes for bookingen via http://booking.naturskolerne.dk. Booker du inden tirsdag den 16. juni, får du svar inden vi går på sommerferie sidst i uge 27.

Men det kan også være du har en ide, som vi slet ikke har beskrevet endnu! Kontakt os meget gerne med ideer til samarbejde af alle slags - jo før jo bedre, så vi kan få det puttet i kalenderen, der hurtigt bliver fyldt af aftaler.

HUSK at hvis du forespørger gennem bookingsystemet skal du have en endelig dato fra os, før vi har en aftale - den første mail du får, er blot en bekræftelse på din forespørgsel. Ofte kan vi ikke tilbyde lige den dato du har ønsket, så husk at skrive alternative muligheder i kommentarfeltet.

Kom hurtigt ind og se de nye muligheder for naturfag og friluftsliv med naturskolerne - og alle de "gamle" her
Vi glæder os til at høre fra jer!

PS Naturskolerne bliver repræsenteret på den nye platform Skolen i virkeligheden som både Lyngby-Taarbæk og Rudersdal har købt sig ind på, men det ændrer ikke ved vores almindelige procedurer - det er blot endnu et - fint - udstillingsvindue :-).

Kompetenceudvikling for lærere i skoleåret 2015-16

Det er stadig muligt at tilmelde sig vores planlagte kompetenceudvikling for lærere og pædagoger (også opslået i Lyngby-Taarbæk via Fællesnettet):

1. En række naturfaglige eftermiddagskurser
Kompetencemål: At deltagerne efter hvert enkelt kursus har fået et fagligt overblik over temaet; et konkret kendskab til udvalgte arter/metoder samt redskaber til egen videre kompetenceudvikling. Se temaer og datoer her.

2. Brug den lokale natur til læring og bevægelse i skolefagene
Kompetencemål: At deltagerne efter kurset har konkrete ideer og kompetencer til i højere grad at inddrage den lokale natur i undervisningen, herunder understøttende undervisning.
Se steder og datoer her.

3. Elevernes egne undersøgelser i natur/teknologi
Kompetencemål: At deltagerne efter kurset kan lede og vejlede elevernes egne undersøgelser i natur/teknologi. Se beskrivelse og dato her.
 
4. Naturfag i udskolingen - fælles kompetencemål
Kompetencemål: At deltagerne kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i de forskellige faser indenfor de fælles kompetencemål i naturfagene. Se beskrivelse og datoer her.
 
5. Lav dine egne læringsløb i naturen med digitale værktøjer
Kompetencemål: At deltagerne efter kurset kan anvende et eller flere relevante digitale værktøjer til at lave læringsmålstyrede aktiviteter i lokalområdet udenfor skolen.
Se dato mv. her.

Kontakt os for nærmere oplysninger, hvis du er interesseret i et af disse kurser - eller et helt andet kursus!

Foto fra en dejlig dag ved Svanekæret i Dyrehaven

Fortsat begrænsede busser til Rude skov Naturskole

Vi er stadig udfordret på Naturskolen i Rude skov i forhold til bustransport til og fra naturskolen. Rudersdal Kommune har som en del af deres klimaindsats sat små busser ind i den nordlige del af Birkerød. Dette påvirker alle klasser og dagtilbud, der skal til Rude Skov Naturskole, idet de små busser kun har plads til 28 passagerer - med kun 18 siddepladser.

Der er indsat store busser på udvalgte afgange. Rudersdal Kommune har sendt et brev ud til alle skoler og daginstitutioner - men desværre kun i Rudersdal. Brevet finder du i linket.

Vi arbejder på at få flere store busser via Rude Skov, på de afgange naturskolens brugere typisk anvender - og vi giver lyd fra os på hjemmesiden, så snart vi ved mere. Vi forventer at bustransporten inden længe bliver yderligere tilpasset, så skoler og daginstitutioner mere frit kan tage på gode ture ud af huset med offentlig transport!

LÆS MERE HER >

Nyt for Rudersdal og Lyngby-Taarbæk dagtilbud

Cirkus Myrekryb kommer til skoven!
I anledningen af Naturvejleder foreningens og DR- Ramasjangs krible krable måned har Naturskolerne inviteret børn og voksne fra Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner til  det fortryllende, fantastiske, forbløffende og forunderlige Cirkus Myrekryb!
Her vil de inviterede børn og voksne opleve de to spændstige cirkusinsekter folde deres cirkuskunstner ud.
Derefter vil alle børnegrupper selv få lov at kaste sig ud i cirkus insektverdenen i et stjerneløb.
På posterne vil deltagerne skulle undersøge og samle viden om de små dyr vi finder i skoven ved forskellige aktiviteter.
Cirkus Myrekryb vil besøge de to kommuner i uge 22 og cirkus teltet vil blive slået op over fire dage, hvor der vil komme 60 børn pr. dag.

Fotoet herover er fra Krible-krablekurset i starten af maj.

Nyt fra Grevemosehus
 

Kyllinge-forløb for daginstituioner (fra Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg kommuner)
Igen i år har vi haft glæde af et par uger med små søde kyllinger på Naturskolerne. Mange børnehavebørn har lært om hvordan en kylling bliver til. De har hørt om forskellen mellem befrugtede og ubefrugtede æg, og så har de studeret de små kyllinger på meget tæt hold… hvilket var en stor fryd!

Se nedenfor ang. traktørdag i Grevemosehus 21. juni  

Kommende arrangementer

Kom til Traktørdag i Grevemosehus
En gammel tradition genoplives når støtteforeningen Grevemosehus´ Venner
slår dørene op til ”Traktørdag” søndag d. 21.juni 2015 kl. 14-16.
Huset er denne dag åbent for alle, der har lyst til at se det historisk indrettede skovløbersted
og høre om Grevemosehus´ historie som skovløberbolig gennem ca. 150 år.

Udenfor i haven kan man bænke sig ved bordene og få serveret en kop kaffe m. kage – præcis som skovgæster kunne det for ca. 100 år siden, hvis de kom forbi Grevemosehus. Dengang var kaffeservering til forbipasserende skovgæster en måde for
skovløberkonen at tjene et par ekstra kroner til den daglige husholdning.
Der vil være stylter, tøndebånd og andre gamle lege i haven
som børn og barnlige sjæle kan hygge sig med!


Blå Flag aktiviteter sommer 2015
Naturskolerne står igen i år for fire Blå Flag aktiviteter i forbindelse med det Blå Flag ved Frederiksdal Fribad.

I kan møde os søndagene:
Den 17.maj kl. 10:00-13:00 i Raadvad Små dyr og vandkvalitet i Mølleåen
Den 21. juni kl. 10:00-13:00 ved Frederiksdal Fribad Sæt dyrelivet i Furesøen under lup

Den 16. august kl. 10:00-13:00 ved Frederiksdal Fribad Sæt dyrelivet i Furesøen under lup
Den 23. august kl. 10:00-13:00 i Raadvad Små dyr og vandkvalitet i Mølleåen


Begge steder er der mulighed for at fange smådyr i sø og å og høre om miljøtilstanden i Mølleåsystemet. Ved Furesøen har vi fiskenet og transportable stereoluppe med. I Raadvad er der mulighed for at prøve at kigge i stereolup og mikroskop på både smådyr og planteplankton.

Vil vi desuden være med når der er Blå Flag aktiviteter i Taarbæk Havn
lørdag den 15. august kl. 11 - 14. Vel mødt!

Sæt kryds i kalenderen!
På Raadvad Naturskole er vi atter i år klar til en hyggelig Naturens dag, som i år finder sted søndag den 13. september
under temaet "Naturen, hvor du bor". Vi glæder os til som sædvanlig at få mange på besøg!

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig Naturskolernes nyhedsbrev.
Afmeld nyhedsbrevet >