Copy
INSPIRE INFO
September 2021
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Registrujte sa na 1. INSPIRE ESPUS konferenciu
Aký je stav a výhľady možností harmonizovaného zdieľania geodát prostredníctvom legislatívy INSPIRE na Slovensku, v Českej republike a z perspektívy Európskej komisie? Bude možné nájsť a využiť synergiu s eGovernment aktivitami na podporu ich využitia? Akým spôsobom prispieva projekt Efektívna správa priestorových informácií a služieb (ESPUS) k dostupnejším a kvalitnejším priestorovým údajom? Ak sa zaujímate o tieto a súvisiace témy, nezmeškajte prvú INSPIRE ESPUS Konfrerenciu.
Registruj sa
2.Konzultácia k novele INSPIRE nariadenia pre interoperabilitu
Európska komisia sprístupnila na verejnú konzultáciu návrh novelizácie Nariadenia  Komisie  (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových  údajov.
Novela prináša sériu úprav zameraných na podporu sprehľadnenia a zjednodušenia plnenia požiadaviek na interoperabilitu. Cieľom tejto online konzultácie je získať spätnú väzbu od užívateľov k zlepšeniu danej novely.

Konzultácia je otvorená do termínu 15.09:2021 (resp.13.09.2012).
Podrobnosti
3. RPI - Usmernenie k metaúdajom - Konzultácia
Správna dokumentácia priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov môže napomôcť k zlepšeniu ich vyhľadateľnosti a podporiť ich využívanie. Na základe doterajších skúseností sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu dokument "Register priestorových informácií - Usmernenie pre tvorbu a revíziu metaúdajov".
Hlavnými adresátmi dokumentu sú zástupcovia organizácií, ktoré poskytujú priestorové údaje a služby. Dokument poskytuje sumarizáciu hlavných požiadaviek pre tvorbu a aktualizáciu metaúdajov v grafickom užívateľskom prostredí Registra priestorových informácií.

Konzultácia je otvorené do termínu 15.10.2021
Podrobnosti
4. Prihlásenie do INSPIRE INFO Newsletra
V prípade záujmu o zasielanie noviniek z oblasti priestorových údajov a súvisiacej infraštruktúry odporúčame prihlásenie sa do nového INSPIRE INFO newsletra. Prostredníctvom tohto informačného kanála budeme zdieľať aktuálne informácie z domova i zo zahraničia.
Prihlásenie
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.