Copy
INSPIRE INFO
Marec 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1.INSPIRE monitoring 2021
Európska komisia sprístupnila výsledky z INSPIRE monitoringu za rok 2021. Tieto informácie poskytujú prehľad o stave implementácie INSPIRE v Európe i na Slovensku, pričom budú použité a bližšie objasnené v dokumente INSPIRE Country Fiche.
Podrobnosti
2.Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2022
SK INSPIRE Country Fiche 2022 poskytuje sumárne hodnotenie stavu implementácie INSPIRE na Slovensku. Návrh tohto hodnotenia za rok 2021 je sprístupnený na zasielanie námetov a pripomienok.
Podrobnosti
3.Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop
INSPIRE naďalej prináša výzvy a príležitosti pre poskytovateľov a používateľov priestorových údajov aj na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky preto pozýva záujemcov o túto tému na workshop, ktorý okrem sumarizácie aktuálneho stavu poskytne priestor pre identifikáciu oblastí vyžadujúcich pozornosť a otvorí diskusiu o ďalšom smerovaní INSPIRE.
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.