Copy
INSPIRE INFO
November 2021
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Výstupy INSPIRE Conference 2021
Usporiadatelia INSPIRE (EÚ) konferencie 2021 sprístupnili výstupy z tohto podujatia v podobe prezentácií a videozáznamov. Prezentácie sú k dispozícii na odkaze cez Podrobnosti, Videozáznamy sú k dispozícii podľa jednotlivých dní.
Podrobnosti
2. Aktuality z INSPIRE MIG-T (67).
V termíne 07-08.10.2021 prebehlo už 67. zasadnutie  INSPIRE pracovnej skupiny MIG-T v online režime. Stretnutie prinieslo aktuálne informácie v oblasti technickej podpory implementácie INSPIRE.
Podrobnosti
3. CASSINI Hackathon Slovakia
1. CASSINI Hackathon na Slovensku.
V rámci série podujatí CASSINI Hackathon zameraných na podporu využitia
geopriestoroých informácií z údajov programu Copernicus a jeho služieb, vrátane technológií určovania polohy od Galileo a EGNOS sa po prvý krát uskutoční lokálne podujatie aj na Slovensku. 
 
Podrobnosti
4. Konference Otevřená data 2021
V termíne 05.11.2021 sa od 09:00 do 16:00 uskutoční v poradí už 6 ročník konferencie Otevřená data 2021. Konferencia sa bude venovať témam otvárania údajov verejnej správy v Českej republike. V programe sú avizované aj príspevky zamerané na oblasť priestorových údajov.
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.