Copy
INSPIRE INFO
Máj 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. INSPIRE ESPUS Školenie
Výstupy z 1. INSPIRE ESPUS školenia sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
2. The Value of Dataspaces in Geodata Infrastructures
Príspevok prináša pohľad na koncept Dátových priestorovov vo väzbe na INSPIRE.
Podrobnosti
3. Open Maps for Europe
EuroGeographics poskytuje bezplatné mapy z viac ako 40 európskych krajín, vrátane Slovenska. Súbory údajov sú dostupné prostredníctvom zobrazovacích a v niektorých prípadoch aj ukladacích služieb za viaceré témy (EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroDEM, Open Cadastral Map, Pan European Imagery, Open Gazetter) vytvorené pomocou oficiálnych máp, geopriestorových a pozemkových informácií z oficiálnych národných zdrojov.
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.