Copy
INSPIRE TRENDY
August 2021
Prehľad aktualít v téme geopriestorových dát 

Registrujte sa na konferenciu ESPUS

Aký je stav implementácie smernice INSPIRE na Slovensku, v Českej republike a v štátoch Európskej únie? V čom sa môžeme od našich susedov inšpirovať? Akým spôsobom prispieva projekt Efektívna správa priestorových informácií a služieb (ESPUS) k dostupnejším a kvalitnejším priestorovým údajom? Ak sa zaujímate o geopriestorové údaje, nezmeškajte prvú zo série konferencií projektu ESPUS.
  • Kedy: 30.09.2021
  • Kde: Online, ZOOM
  • Registrácia (link na formulár)
Registruj sa

Na portáli geopriestorových údajov pribudli dáta cestovného ruchu 

Na RPI zverejnil Štatistický úrad SR údaje ohľadom počtu prenocovaní v rekreačných zariadeniach za rok 2021. Dáta sú dostupné na stiahnutia ako aj v rámci zobrazovacej služby. 
Pozri dáta
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa viete na tomto mieste.