Copy
INSPIRE INFO
Február 2023
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. INSPIRE MIG-T 73
Výstupy z posledného MIG-T stretnutia 17.02.2023 k témam ako INSPIRE monitoring, MIWP, ISO/TC 211, či EC iniciatívy.
Podrobnosti
2. Nariadenie pre súbory údajov s vysokou hodnotou
Publikácia nariadenia k Smernici Open Data pre High value datasets cez portál EUR-lex.
Podrobnosti
3. MPK k vyhláške k územnému plánovaniu
Medzirezortné pripomienkovacie konanie k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia