Copy
INSPIRE INFO
December 2022 III
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Výstupy z 13. INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy z 13. INSPIRE ESPUS školenia “Kvalita údajov a služieb” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
2. Výstupy zo 14. INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy zo 14. INSPIRE ESPUS školenia “Vizualizácie & kartografia” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
3. Výstupy z 15. INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy z 15. INSPIRE ESPUS školenia “Analytické využitie priestorových údajov” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
4. Výstupy zo 16. INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy zo 16. INSPIRE ESPUS školenia “RPI 2.0 Testovanie” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
5. Pozvánka na 20. INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka na dvadsiate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE & Samospráva“.
Podrobnosti
6. Pozvánka na 21. INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka na dvadsiate prvé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE & OSM“.
Podrobnosti
7. Pozvánka na 22. INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka na dvadsiate druhé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Python“.
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia