Copy
INSPIRE INFO
Marec 2023
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. INSPIRE&HVD MIG workshop
Vo väzbe na nové legislatívne požiadavky na priestorové údaje zo Smernice Open Data a nariadenia pre Datasety s vysokou pridanou hodnotou (High value datasets - HVD), zorganizovala Európska komisia online workshop.
Podrobnosti
2. Geospatial Trends 2022
Krátka, no zaujímavá štúdia adresujúca aktuálne geopriestorové trendy vo väzbe na Open Data iniciatívu a komunitu (data.europa.eu).
Podrobnosti
3. HVD & INSPIRE @ PS Lepšie dáta
Téma potreby synergie iniciatív INSPIRE a Open Data bola predstavená aj na rokovaní PS K9.4 – Lepšie údaje, ktoré sa konalo online 15.03.2023.
Podrobnosti
4. GIS Slovakia
Online podujatie GIS Slovakia prinieslo počas 3 dní 26 príspevkov, vrátane témy Zdieľanie priestorových údajov a služieb na Slovensku.
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia